news post
left arrow

Zoom Communications heeft maling aan privacy

calender Oct Tue 20 2020

Zoom Communications heeft maling aan privacy

Door het coronavirus zitten overal ter wereld mensen noodgedwongen thuis. Video conferencing is dan een probaat hulpmiddel om toch nog het nodige werk gedaan en besproken te krijgen.

Een van de grote winnaars tot nu toe op deze exploderende markt is het bedrijf Zoom Communications. De koers van het aandeel is sinds het begin van het jaar verdubbeld en de marktkapitalisatie is omhoog geschoten naar ruim $ 38 miljard.

De vraag naar de dienstverlening is enorm. Dagelijks wordt de app meer dan 240.000 maal gedownload. De groei in het aantal gebruikers sinds februari 2020 overtreft die van heel 2019.

Superlatieven schieten tekort zo lijkt het, maar er komen steeds meer krasjes op het blazoen van Zoom Communications. Wie scherp naar bovenstaande grafiek kijkt, ziet ook dat de koers recentelijk onder druk is komen staan.

Wat is er mis? Alweerenkele weken geleden maakte de website Motherboard publiek, dat Zoom heimelijk data van zijn gebruikersdoorstuurde naar Facebook.

Sindsdien is er meer negatief nieuws over de werkwijze van Zoom naarbuiten gekomen. Zo lijkt het bedrijf het niet zo nauw te nemen met debeveiliging, waardoor buitenstaanders zonder veel moeite kunnen inbreken opvideo conferenties.

Ook heeft Zoom Communications zogeheten attention-tracking features ingebouwd. Dat stelt de voorzitter van de video conferentie in staat om te controleren of iedereen bij de les is en actief participeert. Dat gebeurt al na 30 seconden. Ook is de mogelijkheid ingebouwd, dat de gesprekken opgenomen worden en automatisch op schrift uitgewerkt. Op die manier kan de voorzitter van de videoconferentie deze gespreksverslagen delen met derde partijen zonder dat de deelnemers zich daar bewust van zijn.

Al deze berichtgeving heeft nogal wat stof doen opwaaien in de VS, zoveel dat de officier van Justitie in New York al een brief naar Zoom Communications heeft gestuurd waarin ze haar ongerustheid uit over de werkwijzen van Zoom op het gebied van privacy en veiligheid. In Californië is een gebruiker van Zoom een zogeheten class-action lawsuit gestart vanwege de inbreuk op zijn privacy.