arrow-left

Privacyverklaring

Versie: 2.7

Het spreekt voor zich dat Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus neemt en er waarde aan hecht om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Daarom legt SOMI u in deze privacyverklaring graag uit welke persoonsgegevens van u worden verwerkt indien u onze website bezoekt, contact met SOMI opneemt of gebruikmaakt van onze diensten, met welk doel en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is op onze website te vinden. In geval van significante wijzigingen die u in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar u daarover direct te informeren.

De meest recente versie van deze privacyverklaring dateert van 4 januari 2024.

Over SOMI

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI), gevestigd aan Mr. G. Groen van Prinstererlaan 88 A, 1181 TR Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.of personal data as shown in this privacy statement.

Contactgegevens

https://somi.nl

Mr. G. Groen van Prinstererlaan 88 A,

1181 TR Amstelveen

085 303 26 86

De functionaris gegevensbescherming van Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is te bereiken via privacy@somi.nl

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op personen die de website van SOMI bezoeken en gebruiken, contact opnemen met SOMI, of zich registreren en deelnemen aan acties van SOMI.

Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op het gebruik van andere websites die het eigendom zijn van SOMI (zoals zoomclaim.org, facebookleak.org en tiktokclaim.org) en het gebruik van de SOMI App.

Hoe verwerkt SOMI uw persoonsgegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor SOMI persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke persoonsgegevens SOMI voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens bewaard worden.

Deelnemen aan collectieve acties van SOMI

SOMI is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. SOMI onderzoekt digitale diensten en stuurt op transparantie wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de relevante risico’s. SOMI treedt op als spreekbuis voor groepen consumenten.

U kunt zich aanmelden voor en deelnemen aan collectieve acties die door SOMI namens haar deelnemers worden gevoerd. U kunt zich via de website aanmelden. Daarvoor verstrekt u persoonsgegevens aan SOMI die zij nodig heeft om u als deelnemer te registreren. Persoonsgegevens die u verstrekt zijn uw naam en e-mailadres.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en SOMI met betrekking tot uw deelname. Zonder uw persoonsgegevens is SOMI niet in staat om uw account aan te maken en kunt u helaas niet deelnemen.

Registratie en vertegenwoordiging

Om u in collectieve acties te vertegenwoordigen vraagt SOMI u, na aanmelding, per e-mail om het registratieformulier in te vullen. SOMI heeft deze informatie nodig om namens u en/of minderjarige(n) die u in een procedure kunt vertegenwoordigen een claim in te dienen. De persoonsgegevens die u verstrekt zijn uw naam, e-mailadres, geboortedatum, fysiek adres en eventueel uw telefoonnummer.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en SOMI met betrekking tot uw deelname. SOMI kan u niet vertegenwoordigen zonder deze gegevens te verwerken.

Claim

Om namens u en/of minderjarige(n) die u in een procedure vertegenwoordigt, te kunnen optreden en een claim te kunnen indienen, vraagt SOMI om bewijsstukken die zij voor de claim noodzakelijk acht. Het kan, afhankelijk van de zaak, bijvoorbeeld gaan om een bevestigingse-mail van een account bij de digitale dienst in kwestie, screenshots, overeenkomsten etc. Zonder deze bewijsstukken kan SOMI de claim mogelijk niet bewijzen en heeft u mogelijk geen recht op schadevergoeding.

In het kader van uw deelname aan een claim kunnen wij u tevens verzoeken om een kopie van uw ID-kaart. Wij zullen u hierbij steeds verzoeken om ons enkel die persoonsgegevens te verstrekken die strik noodzakelijk om het doel te bereiken, met name om uw identiteit te verifiëren en u te kunnen vertegenwoordigen.

De verwerking van persoonsgegevens die in bewijsstukken voorkomen is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en SOMI met betrekking tot uw deelname aan een collectieve actie. De verwerking is ook noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van SOMI, om u te kunnen vertegenwoordigen en namens u een claim in te kunnen dienen.

In het kader van haar gerechtvaardigde belang kan SOMI verder ook op eigen initiatief persoonsgegevens verwerken met als doel het onderzoek naar eventueel onrechtmatig handelen en de mogelijkheden van het instellen van collectieve (schade)claims.

Uitoefenen van uw rechten

Indien u aan SOMI de opdracht geeft om in uw naam verzoek tot inzage en/of rectificatie van uw persoonsgegevens te doen bij een derde organisatie, zullen wij de persoonsgegevens die nodig zijn om dat verzoek in te dienen voor u verwerken. Daarnaast zullen wij alle persoonsgegevens verwerken die de derde organisatie aan ons verstrekt in reactie op het verzoek. Deze gegevens worden steeds verwerkt op basis van uw vrije, geïnformeerde en expliciete toestemming.

Voordat de organisatie uw inzageverzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens. Om u correct te kunnen identificeren bij een derde organisatie en voor zover strikt noodzakelijk om te kunnen verifiëren dat het verzoek effectief door u gedaan is, kunnen in het kader van uw verzoek uw naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres en/of een ander identificatiemiddel zoals bv. een toegekend klantnummer, gedeeld worden met deze derde organisatie.

Indien de derde organisatie twijfelt aan uw identiteit mag zij in bepaalde gevallen om een kopie van uw ID kaart vragen. Om uw privacy te beschermen zullen wij u bij het opladen van uw ID kaart steeds verzoeken om ons enkel die persoonsgegevens te verstrekken die strik noodzakelijk om het doel te bereiken, met name om uw identiteit te verifiëren en u te kunnen vertegenwoordigen. Maak in deze kopie dan ook uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID van de Nederlandse rijksoverheid gebruiken. 

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, hebben wij binnen onze App een functie ontwikkeld waarmee uw actieve sessies worden beëindigd wanneer u uw wachtwoord wijzigt of wanneer u uw actieve sessies intrekt. De verwerking van uw gebruikers-IP, apparaat naam en laatste actieve sessie zijn daarom noodzakelijk met het oog op ons gerechtvaardigde belang, met name om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer namen u om toegang tot en/of rectificatie van uw persoonlijke gegevens verzoeken aan een derde organisatie.

Datalekken

SOMI kan persoonsgegevens verwerken die afkomstig zijn uit datalekken. Deze gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang van SOMI, met name het voeren van onderzoek naar misbruik van persoonsgegevens, het informeren van onze deelnemers en het voorkomen van fraude.

Betalingen en schadevergoeding

Indien een rechter in een procedure beslist dat u recht heeft op schadevergoeding. Dan zal SOMI u vragen om uw bankrekening. De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en SOMI. Zonder verwerking van uw bankrekening kan SOMI de schadevergoeding helaas niet aan u betalen.

Gegevens over betalingen aan SOMI, facturen, overeenkomsten, verklaringen, etc. worden gedurende langere tijd bewaard in zoverre dat wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden als in-App-aankopen. In dat geval maken wij gebruik van diensten van derden voor de betalingsverwerking (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers. Hun gebruik van uw persoonlijke gegevens valt onder hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten dragen bij aan een veilige verwerking van betalingsinformatie.

Wij slaan de geschiedenis op van de credits (of ‘HT’) die via de App zijn toegekend, in mindering gebracht en/of gekocht.

Contact

U kunt op verschillende manieren in contact komen met SOMI, via het contactformulier of de chatfunctie op de website, per e-mail en telefonisch. De gegevens die wij voor dit contact van u verkrijgen, gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden en u van dienst te kunnen zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van SOMI.

Financiering

SOMI houdt een register bij van de personen die procescertificaten van SOMI hebben gekocht. In dat register worden persoonsgegevens van de financiers verwerkt, waaronder de naam, het adres, contactgegevens, rekeningnummer en het aantal winstrechten dat de financier gekocht heeft.

In dit Register van houders van Winstrechten worden ook de namen en adressen van eventuele pandhouders of vruchtgebruikers, inclusief de datum waarop zij dit recht hebben verkregen, vermeld.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de financieringsovereenkomst met SOMI.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Functionele en analytische cookies worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie, met name het optimaliseren van onze web toepassingen en uw gebruikerservaring. Marketing cookies worden verwerkt op basis van uw vrije toestemming.

Lees er meer over in onze cookieverklaring.

Nieuwsbrief

SOMI houdt u graag op de hoogte over vraagstukken van maatschappelijk belang en updates over de laatste acties. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden. Voor het versturen van nieuwsbrieven verwerkt SOMI uw e-mail adres.

De verwerking van uw e-mailadres in het kader van digitale direct marketing gebeurt steeds op basis van uw vrije, geïnformeerde en expliciete toestemming. U kunt zich altijd weer afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de unsubscribe button in de nieuwsbrief.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@somi.nl, dan verwijderen wij deze informatie..

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)) tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

SOMI hanteert de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u aan SOMI verstrekt bij aanmelding en registratie voor een procedure, waaronder bewijsstukken die u in dat kader aan SOMI verstrekt, bewaart SOMI zolang dat noodzakelijk is voor (de voorbereiding van) door haar ingestelde procedures en acties en/of daarmee verband houdende werkzaamheden zoals schikkingen. Uw persoonsgegevens worden daarna binnen 36 maanden verwijderd.
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de aankoop van certificaten worden bewaard gedurende de looptijd van onze overeenkomst en verwijderd 36 maanden nadat u uw certificaten weer heeft verkocht, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
 • Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is SOMI verplicht financiële gegevens te bewaren voor een periode van zeven jaar.
 • Gegevens die SOMI van u verwerkt indien u contact opneemt, bewaart SOMI zolang als dat nodig is voor het afhandelen van uw vraag, verzoek of klacht. SOMI verwijdert deze gegevens daarna binnen één maand.
 • SOMI bewaart uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief zolang u bent geabonneerd op de nieuwsbrief en verwijdert uw e-mailadres uiterlijk één maand na uitschrijving.
 • Analytische gegevens over uw activiteiten op onze website worden maximaal 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

SOMI laat zich tijdens procedures en acties bijstaan door advocaten en juristen, deskundigen, adviseurs en deurwaarders met wie SOMI (delen van) uw persoonsgegevens kan delen wanneer u zich heeft aangemeld voor een actie. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens ook worden gedeeld met (medewerkers van) rechtbanken en de wederpartij(en). Dergelijke verstrekkingen van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en SOMI met betrekking tot uw deelname aan een actie/procedure. Op de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen is het eigen privacy statement van de desbetreffende partij van toepassing.

SOMI maakt ook gebruik van diensten van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van SOMI specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend namens SOMI. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin SOMI er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van SOMI. Het gaat om de volgende categorieën van dienstverleners:

 • Externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag en het beheer van uw gegevens;
 • Externe partijen met applicaties/tools die ons toelaten om onze systemen beter te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en/of verlies van data;
 • Betalingsverwerkers voor in-app-aankopen, zoals Apple Store (zie privacy policy: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/) en Google Play (zie privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/).
 • Externe partijen met applicaties/tools op het gebied van boekhouding;
 • Andere specifieke taken die zijn uitbesteed in het kader IT ondersteuning, zoals administratie en e-mailmarketing.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden in principe enkel verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Indien wij gebruik maken van een leverancier die buiten de EER gevestigd is, zullen wij in de eerste plaats gebruik maken van leveranciers die gevestigd zijn in een veilig derde land, waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd.

Wanneer wij gebruik maken van een leverancier die gevestigd is een ander derde land, in dit geval de Verenigde Staten, zullen wij erop toekijken dat de (potentiële) doorgifte van uw persoonsgegevens beschermd is door passende waarborgen (bv. Modelcontractbepalingen, Bindende Bedrijfsvoorschriften, etc.) en de nodige aanvullende technische, juridische en organisatorische waarborgen treffen om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens die geldt binnen de EER.

Voor meer informatie over de waarborgen inzake internationale doorgifte kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld in deze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

Recht van inzage

U heeft het recht om van SOMI uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. SOMI verstrekt u dan ook een kopie van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie 

U heeft het recht om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Indien mogelijk kunt u aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.

Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

U heeft onder omstandigheden het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te wissen. SOMI zal uw persoonsgegevens verwijderen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, als u toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking, als u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belangen wegen zwaarder, of als SOMI wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking

In sommige gevallen heeft u het recht om van SOMI de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat SOMI de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk pauzeert, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist of bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal SOMI gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van SOMI. SOMI zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij SOMI aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bezwaar tegen direct marketing

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt SOMI uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.

Dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die u verstrekt heeft aan SOMI in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u heeft het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst.

Intrekken toestemming

Waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze is ingetrokken.

Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen vragen wij u een verzoek te sturen naar privacy@somi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij bevelen het gebruik van de  KopieID app van de rijksoverheid aan om een veilige kopie van uw identiteitskaart te maken.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via  privacy@somi.nl.