Over SOMIDe Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. SOMI zet zich onder andere in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruikmaken van online diensten. Hieronder vindt u informatie over onze stichting, het bestuur en de Raad van Toezicht, waaronder onze statuten. Lees ook onze FAQs voor meer informatie over hoe onze stichting werkt.

Vorige acties

palantir
Palantir Claim

Het is het meest 'geheimzinnige' softwarebedrijf gespecialiseerd in big data-analyse en met een trackrecord van opdrachten voor de overheid van de V.S. en inlichtingendiensten zoals de FBI, CIA en NSA.

zoom
Zoom Claim

De videobeldienst Zoom is in opspraak vanwege vermeende datalekken en privacy schendingen. Juist in deze tijden moeten veel mensen noodgedwongen van online videobeldiensten gebruik maken.

collective
Collectieve gegevensaanvraag

Weet u eigenlijk wel welke informatie er over u bewaard wordt? Uw locaties, persoonlijkheid, uw voorkeuren en favorieten. Maar ook uw auto, uw inkomen, uw gezondheid, politieke voorkeur.

research
Kenniscentrum Vastgoedfinanciering

Het project is een onderzoek naar de rol en de gevolgen van het handelen van de Europese Centrale Bank voor het vermogen en de welvaart van Nederlandse consumenten.

Bestuur

pic

JAN VAN DEN BROEK

Jan van den Broek is een allround financieel specialist. Hij is al 45 jaar actief, waaronder 15 jaar bij Deloitte accountancy. Hij heeft voor tal van grote en kleine ondernemingen gewerkt. Momenteel heeft hij een eigen financieel advieskantoor. Hij heeft zich vanuit zijn financiële expertise en zijn vaardigheden als coach de afgelopen jaren ingezet voor de belangen van kinderen. Hij is penningmeester bij verschillende stichtingen.

H.J.M.G. Franke

HANS FRANKE

Hans Franke is afgestudeerd als bedrijfskundige en jurist. Na zijn studie heeft hij onder meer gewerkt als advocaat op het gebied van collectieve belangenbehartiging voor effectenbezitters en de ontwikkeling van investeringen in commerciële houtteelt ter vermindering van de druk op natuurlijke bosopstanden. Thans werkt hij voor verschillende ondernemingen en samenwerkingsverbanden, zowel in de profit als in de non-profit sector.

C.A.M. WIJTVLIET

DR. COR WIJTVLIET

Cor Wijtvliet is analytisch expert op financieel gebied. Hij heeft zich de afgelopen 36 jaar beziggehouden met advisering in de financiële sector, waaronder sinds 2000 met betrekking tot thema’s in het sociale en economische domein. Dergelijke onderzoeken heeft hij onder andere 11 jaar lang gedaan voor Van Lanschot Bankiers. Op dit moment heeft hij een eigen onderzoeksbureau dat diensten verleent aan kleine en middelgrote bedrijven in de financiële sector. De heer Wijtvliet is sinds de oprichting betrokken bij SOMI. Hij publiceert regelmatig over deze zaak in blogs en nieuwsbrieven.

Raad van Toezicht

SERGEI PUREWAL

SERGEI PUREWAL

Sergei Purewal is een advocaat met ruime en diepgaande ervaring op het gebied van nationaal en internationaal civiel procederen, massa schadeclaims en complexe geschillenbeslechting (ADR). Sergei is als advocaat in Engeland en Wales toegelaten. Sergei heeft in de civiele praktijk gewerkt van internationale advocatenkantoren, waaronder Dentons en Eversheds, en voor wereldwijde procesfinanciers, waaronder Burford Capital (VK), en is naast zijn benoeming als lid van de Raad van Toezicht van SOMI ook lid van verschillende andere visionaire Nederlandse bestuursraden. Meest recentelijk is Sergei de eigenaar van het adviesbureau Pure Equitas (International) Consultancy LLC dat toegang biedt tot de rechter, inclusief het adviseren over en het aantrekken van procesfinanciering.

W.PRINS

WIJNAND PRINS

Wijnand Prins is onderwijsprofessional en maatschappelijk zeer betrokken. Hij is momenteel beleidsadviseur bij het MBO Rijnland. Hij is begaan met het welzijn van jongeren, onder andere in het kader van hun positionering op de arbeidsmarkt. De heer Prins zet zich actief in voor de ontwikkeling van het (hoger) beroepsonderwijs (HBO/MBO/ROC). Hij is initiatiefnemer van verschillende projecten en adviseert het bestuur van diverse organisaties met betrekking tot beroepseducatie. De heer Prins is betrokken (geweest) bij verschillende stichtingen als oprichter, voorzitter, bestuurslid of adviseur.

Menno Weij

MENNO WEIJ

Menno heeft meer dan 20 jaar werkervaring op het gebied van Tech & Privacy. Hij is lange tijd advocaat geweest. Menno heeft een ondernemende mentaliteit: hij is medeoprichter van IncPlus (een incubator voor start-ups) en de legal-tech startup DocBldr/VraagHugo. Menno is verder redactielid van het tijdschrift "Tijdschrift voor Internetrecht", en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht. Menno is ambassadeur bij de Dutch Startup Association en commissaris bij het Security of Things Fund. Ten slotte is Menno regelmatig te horen op BNR Nieuwsradio. Het lidmaatschap als RvT is op persoonlijke titel.

Waarom SOMI?

Door u te registreren bij SOMI geniet u van een aantal voordelen:

Collectieve actie

Als collectief hebben we een hele stevige onderhandelingspositie gebaseerd op Europese wetgeving voor privacy- en consumentenbescherming.

Kenniscentrum

SOMI onderzoekt digitale diensten en stuurt op transparantie wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de relevante risico’s.

Belangenbehartiging

Voorts zal SOMI als spreekbuis voor groepen consumenten in de media kunnen optreden, maar ook als gesprekspartner van de overheid en overige partijen.

Hoe verloopt een claimproces bij SOMI?

SOMI bestaat uit een team van IT- en juridische experts die de beste zijn in hun vakgebied. Zodra we een zaak vinden waarin de rechten van een grote groep mensen worden geschonden, kunnen we een claimproces starten zoals hieronder:

pic
pic
pic
Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen (FAQ)

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. SOMI zet zich onder andere in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruikmaken van online diensten. SOMI doet onderzoek naar misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelden. Dat doet SOMI onder andere door het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

Het volledige statutaire doel van SOMI is opgenomen in onze statuten. Die kunt u hier vinden.
SOMI is een stichting zonder winstoogmerk. We hebben een onafhankelijk bestuur van drie leden. De leden staan hierboven vermeld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. SOMI heeft ook een onafhankelijke raad van toezicht. Ook de leden van de raad van toezicht staan hierboven vermeld. De raad van toezicht houdt toezicht op en controleert het bestuur. De leden van het bestuur en de raad van toezicht beschikken over de specifieke deskundigheid en ervaring die noodzakelijk zijn voor een adequate behartiging van de belangen zoals omschreven in de statutaire doelstelling van SOMI.
Klik hier voor de statuten van SOMI.
SOMI richt zich er op om zo veel mogelijk gefinancierd te worden met bijdragen van de deelnemers aan onze acties en activiteiten. We hoeven dan geen grote bedragen af te dragen aan externe financiers, maar kunnen dergelijke voordelen rechtstreeks doorgeven aan de mensen die wij vertegenwoordigen. SOMI heeft ondertussen voldoende eigen vermogen om haar activiteiten uit te voeren, waaronder de zaak tegen TikTok. Het grootste deel van dat vermogen is aan SOMI geschonken door Reunion Ventures B.V. op basis van een overeenkomst die voor het laatst per december 2022 geactualiseerd is. Reunion heeft het geld geschonken zonder daar iets voor terug te vragen, met als doel om daarmee de maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen waar SOMI voor opgericht is. Om externe kosten voor de opslag en controle van gegevens van een acute grote toestroom van nieuwe deelnemers direct te kunnen opvangen, heeft SOMI vanaf enig moment wel een vooruitbetaling op dienstverlening in rekening gebracht, in de vorm van een algemene registratievergoeding van € 17,50 voor nieuwe deelnemers aan haar activiteiten. SOMI sluit niet uit dat er op enig moment ook externe financiering nodig is om de activiteiten snel(ler) te kunnen uitbreiden. Waar mogelijk zullen de voordelen ook dan weer worden gedeeld met de mensen die wij vertegenwoordigen, bijvoorbeeld via crowdfunding of via het uitgeven van rechten op opbrengsten van acties aan de mensen die bij ons ingeschreven staan. Dat is mogelijk omdat SOMI zelf niet op winst gericht is. Als externe financiering nodig zal zijn, zullen we onze achterban daarover informeren.
De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht krijgen voor hun werkzaamheden voor collectieve acties, zoals voor de TikTok claim, een uurtarief van € 75,-.
Met de SOMI app kunt u ons opdracht geven om uw persoonsgegevens te beheren en om namens u uw rechten te handhaven bij bedrijven en organisaties die uw persoonsgegevens verwerken. Zo kunne wij namens u een inzageverzoek doen of verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt zich via de SOMI app ook aanmelden voor collectieve procedures van SOMI.

Uw privacy in eigen handen!

Heeft u zich ooit afgevraagd hoeveel de online wereld van u weet, of wat u daarvan kunt leren? Met de SOMI app worden al uw persoonlijke data weer van u.

Met de SOMI app kunt u:

  • Met een druk op de knop uw persoonlijke informatie opvragen;
  • Uw gegevens bij derden geheel of gedeeltelijk laten wissen;
  • Schade claimen wanneer uw gegevens niet goed beheerd worden;
  • Controleren of uw persoonlijke data is gelekt op het dark web.

SOMI is er ook voor gegevensverwerkers. Met SOMI kunt u:

  • Veilig en realtime AVG-dataverzoeken opvolgen;
  • Personen die hun gegevens opvragen via de app verifiëren.

SOMI biedt u een platform voor AVG-communicatie. En dat allemaal met een druk op de knop.

SOMI. All your data. All yours.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

DPE scorebord

Laten we ons samen sterk maken tegen de grote bedrijven die onze gegevens stelen en onze privacy schenden.

Met SOMI hebben we een krachtige onderhandelingspositie over gegevensprivacy en consumentenbescherming, dus u kunt erop rekenen dat wij uw belangen behartigen. De belangrijkste voordelen van deelname aan SOMI zijn:

  • Door de gezamenlijke claim geven we een signaal aan bedrijven en instellingen.
  • Samen vechten we voor controle over uw persoonsgegevens.
Registreer voor SOMI
Laten we ons samen sterk maken tegen de grote bedrijven die onze gegevens stelen en onze privacy schenden.

Nieuws

SOMI Nieuwsbrief - 8 augustus 2023

2023-08-21 14:49:33

Nieuwsbrief SOMI - 8 augustus 2023Dit is de nieuwsbrief voor augustus 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties,...

SOMI Nieuwsbrief - 27 juni 2023

2023-08-21 14:46:00

Nieuwsbrief SOMI - 27 juni 2023Dit is de nieuwsbrief voor juni 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties,...

SOMI Nieuwsbrief - 16 mei 2023

2023-08-21 14:43:05

Nieuwsbrief SOMI - 16 mei 2023Dit is de nieuwsbrief voor mei 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief...

SOMI Nieuwsbrief - 21 april 2023

2023-08-21 14:41:37

Nieuwsbrief SOMI - 21 april 2023Dit is de nieuwsbrief voor april 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief...

SOMI Nieuwsbrief - 22 maart 2023

2023-08-21 14:38:12

Nieuwsbrief SOMI - 22 maart 2023Dit is de nieuwsbrief voor maart 2022 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties,...

SOMI Nieuwsbrief - 22 februari 2023

2023-02-24 09:13:56

Dit is de nieuwsbrief voor februari 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties,...

Wij horen graag van u

Ons team van experts staat klaar om u van dienst te zijn

Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor updates over de laatste acties