Over SOMIDe Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. SOMI zet zich onder andere in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruikmaken van online diensten. Hieronder vindt u informatie over onze stichting, het bestuur en de Raad van Toezicht, waaronder onze statuten. Lees ook onze FAQs voor meer informatie over hoe onze stichting werkt.

Vorige acties

palantir
Palantir Claim

Het is het meest 'geheimzinnige' softwarebedrijf gespecialiseerd in big data-analyse en met een trackrecord van opdrachten voor de overheid van de V.S. en inlichtingendiensten zoals de FBI, CIA en NSA.

zoom
Zoom Claim

De videobeldienst Zoom is in opspraak vanwege vermeende datalekken en privacy schendingen. Juist in deze tijden moeten veel mensen noodgedwongen van online videobeldiensten gebruik maken.

collective
Collectieve gegevensaanvraag

Weet u eigenlijk wel welke informatie er over u bewaard wordt? Uw locaties, persoonlijkheid, uw voorkeuren en favorieten. Maar ook uw auto, uw inkomen, uw gezondheid, politieke voorkeur.

research
Kenniscentrum Vastgoedfinanciering

Een onderzoek naar het gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt waardoor woningeigenaren met een hypotheek jarenlang te veel rente betaalden aan Nederlandse grootbanken.

Bestuur

pic

JAN VAN DEN BROEK

Jan van den Broek is een allround financieel specialist. Hij is al 45 jaar actief, waaronder 15 jaar bij Deloitte accountancy. Hij heeft voor tal van grote en kleine ondernemingen gewerkt. Momenteel heeft hij een eigen financieel advieskantoor. Hij heeft zich vanuit zijn financiële expertise en zijn vaardigheden als coach de afgelopen jaren ingezet voor de belangen van kinderen. Hij is penningmeester bij verschillende stichtingen.

H.J.M.G. Franke

HANS FRANKE

Hans Franke is afgestudeerd als bedrijfskundige en jurist. Na zijn studie heeft hij onder meer gewerkt als advocaat op het gebied van collectieve belangenbehartiging voor effectenbezitters en de ontwikkeling van investeringen in commerciële houtteelt ter vermindering van de druk op natuurlijke bosopstanden. Thans werkt hij voor verschillende ondernemingen en samenwerkingsverbanden, zowel in de profit als in de non-profit sector.

C.A.M. WIJTVLIET

DR. COR WIJTVLIET

Cor Wijtvliet is analytisch expert op financieel gebied. Hij heeft zich de afgelopen 36 jaar beziggehouden met advisering in de financiële sector, waaronder sinds 2000 met betrekking tot thema’s in het sociale en economische domein. Dergelijke onderzoeken heeft hij onder andere 11 jaar lang gedaan voor Van Lanschot Bankiers. Op dit moment heeft hij een eigen onderzoeksbureau dat diensten verleent aan kleine en middelgrote bedrijven in de financiële sector. De heer Wijtvliet is sinds de oprichting betrokken bij SOMI. Hij publiceert regelmatig over deze zaak in blogs en nieuwsbrieven.

Raad van Toezicht

SERGEI PUREWAL

SERGEI PUREWAL

Sergei Purewal is een advocaat met ruime en diepgaande ervaring op het gebied van nationaal en internationaal civiel procederen, massa schadeclaims en complexe geschillenbeslechting (ADR). Sergei is als advocaat in Engeland en Wales toegelaten. Sergei heeft in de civiele praktijk gewerkt van internationale advocatenkantoren, waaronder Dentons en Eversheds, en voor wereldwijde procesfinanciers, waaronder Burford Capital (VK), en is naast zijn benoeming als lid van de Raad van Toezicht van SOMI ook lid van verschillende andere visionaire Nederlandse bestuursraden. Meest recentelijk is Sergei de eigenaar van het adviesbureau Pure Equitas (International) Consultancy LLC dat toegang biedt tot de rechter, inclusief het adviseren over en het aantrekken van procesfinanciering.

W.PRINS

WIJNAND PRINS

Wijnand Prins is onderwijsprofessional en maatschappelijk zeer betrokken. Hij is momenteel beleidsadviseur bij het MBO Rijnland. Hij is begaan met het welzijn van jongeren, onder andere in het kader van hun positionering op de arbeidsmarkt. De heer Prins zet zich actief in voor de ontwikkeling van het (hoger) beroepsonderwijs (HBO/MBO/ROC). Hij is initiatiefnemer van verschillende projecten en adviseert het bestuur van diverse organisaties met betrekking tot beroepseducatie. De heer Prins is betrokken (geweest) bij verschillende stichtingen als oprichter, voorzitter, bestuurslid of adviseur.

Menno Weij

MENNO WEIJ

Menno heeft meer dan 20 jaar werkervaring op het gebied van Tech & Privacy. Hij is lange tijd advocaat geweest. Menno heeft een ondernemende mentaliteit: hij is medeoprichter van IncPlus (een incubator voor start-ups) en de legal-tech startup DocBldr/VraagHugo. Menno is verder redactielid van het tijdschrift "Tijdschrift voor Internetrecht", en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht. Menno is ambassadeur bij de Dutch Startup Association en commissaris bij het Security of Things Fund. Ten slotte is Menno regelmatig te horen op BNR Nieuwsradio. Het lidmaatschap als RvT is op persoonlijke titel.

Waarom SOMI?

Door u te registreren bij SOMI geniet u van een aantal voordelen:

Collectieve actie

Als collectief hebben we een hele stevige onderhandelingspositie gebaseerd op Europese wetgeving voor privacy- en consumentenbescherming.

Kenniscentrum

SOMI onderzoekt digitale diensten en stuurt op transparantie wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de relevante risico’s.

Belangenbehartiging

Voorts zal SOMI als spreekbuis voor groepen consumenten in de media kunnen optreden, maar ook als gesprekspartner van de overheid en overige partijen.

Hoe verloopt een claimproces bij SOMI?

SOMI bestaat uit een team van IT- en juridische experts die de beste zijn in hun vakgebied. Zodra we een zaak vinden waarin de rechten van een grote groep mensen worden geschonden, kunnen we een claimproces starten zoals hieronder:

pic
pic
pic
Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen (FAQ)

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. SOMI zet zich onder andere in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruikmaken van online diensten. SOMI doet onderzoek naar misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelden. Dat doet SOMI onder andere door het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

Het volledige statutaire doel van SOMI is opgenomen in onze statuten. Die kunt u hier vinden.
SOMI is een stichting zonder winstoogmerk. We hebben een onafhankelijk bestuur van drie leden. De leden staan hierboven vermeld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. SOMI heeft ook een onafhankelijke raad van toezicht. Ook de leden van de raad van toezicht staan hierboven vermeld. De raad van toezicht houdt toezicht op en controleert het bestuur. De leden van het bestuur en de raad van toezicht beschikken over de specifieke deskundigheid en ervaring die noodzakelijk zijn voor een adequate behartiging van de belangen zoals omschreven in de statutaire doelstelling van SOMI.
Klik hier voor de statuten van SOMI.
SOMI richt zich er op om zo veel mogelijk gefinancierd te worden met bijdragen van de deelnemers aan onze acties en activiteiten. We hoeven dan geen grote bedragen af te dragen aan externe financiers, maar kunnen dergelijke voordelen rechtstreeks doorgeven aan de mensen die wij vertegenwoordigen. SOMI heeft ondertussen voldoende eigen vermogen om haar activiteiten uit te voeren, waaronder de zaak tegen TikTok. Het grootste deel van dat vermogen is aan SOMI geschonken door Reunion Ventures B.V. op basis van een overeenkomst die voor het laatst per december 2022 geactualiseerd is. Reunion heeft het geld geschonken zonder daar iets voor terug te vragen, met als doel om daarmee de maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen waar SOMI voor opgericht is. Om externe kosten voor de opslag en controle van gegevens van een acute grote toestroom van nieuwe deelnemers direct te kunnen opvangen, heeft SOMI vanaf enig moment wel een vooruitbetaling op dienstverlening in rekening gebracht, in de vorm van een algemene registratievergoeding van € 17,50 voor nieuwe deelnemers aan haar activiteiten.

Vanaf 29 februari 2024 zal SOMI winstrechten uitgeven in juridische procedures om rechtszaken te financieren en slachtoffers in heel Europa te vertegenwoordigen. Met onze Garantieprocescertificaten en Procescertificaten Serie 2024 zijn wij de eerste die dit doen.

SOMI biedt haar certificaten aan consumenten en investeerders aan die geïnteresseerd zijn in het financieren van sociale doelen en collectieve rechtszaken. SOMI wil dat onze samenleving als eerste profiteert van deze acties. SOMI kiest er dan ook voor om zo veel mogelijk onafhankelijk te blijven van commerciële motieven die afbreuk kunnen doen aan het recht op schadevergoeding voor de slachtoffers. Wij delen onze resultaten liever met de deelnemers aan onze acties. Klik hier voor meer informatie.
De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht krijgen voor hun werkzaamheden voor collectieve acties, zoals voor de TikTok claim, een uurtarief van € 75,-.
Met de SOMI app kunt u ons opdracht geven om uw persoonsgegevens te beheren en om namens u uw rechten te handhaven bij bedrijven en organisaties die uw persoonsgegevens verwerken. Zo kunne wij namens u een inzageverzoek doen of verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt zich via de SOMI app ook aanmelden voor collectieve procedures van SOMI.
U kunt aan de collectieve actie deelnemen door het online inschrijfformulier in te vullen. Het is ook mogelijk om het formulier in te vullen voor een minderjarige waarvan u de wettelijk vertegenwoordiger bent.
U kunt zich zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos uit de collectieve actie terugtrekken door een e-mail te sturen naar welcome@somi.nl. Daarna kunt u uw deelname zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
We werken op basis van “no cure, no pay”. Alle (proces)kosten worden dus in eerste instantie gedragen door SOMI zelf. U loopt daardoor geen risico. Als de claim niet succesvol is, hoeft u niets te betalen. Indien de claim succesvol is, probeert SOMI om haar kosten vergoed te krijgen. We gaan er ook van uit dat dat lukt. Mocht de rechter dat niet toewijzen, dan zal SOMI op basis van de deelnemersvoorwaarden met u 2% inhouden van de aan u uit te keren schadevergoeding om (een deel van) onze kosten te dekken. Daarom vorderen wij in de procedure ook dat wij een redelijk percentage van 2% van de aan u uit te keren schadevergoeding mogen inhouden als vergoeding voor onze diensten en om andere (toekomstige) belangenbehartiging mee uit te voeren. Dit is in lijn met de Claimcode 2019. Het uiteindelijke percentage wordt door de rechter in redelijkheid vastgesteld en is afhankelijk van de hoogte van de (proces)kosten en van de hoogte van de totale schadevergoeding.
SOMI doet meer dan alleen collectieve claims organiseren. SOMI acht het nuttig om haar deelnemers zoveel mogelijk te betrekken bij het besluitvormingsproces. Zo heeft SOMI tijdens de TikTok-claim haar deelnemers gevraagd om met SOMI mee te denken door een vragenlijst in te vullen over de mogelijke volgende stap.

DocumentenStatuten
Claimcode compliance verklaring
Toezichtsverantwoording 2021 
Bestuursverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023
Centraal Insolventieregister - Via de website Centraal Insolventieregister kunt u nagaan dat SOMI zich niet in staat van faillissement bevindt, er geen verzoek tot faillissement aanhangig is, geen surseance van betaling aan SOMI is verleend en er geen (openbare) WHOA-procedure aanhangig is.

Uw privacy in eigen handen!

Heeft u zich ooit afgevraagd hoeveel de online wereld van u weet, of wat u daarvan kunt leren? Met de SOMI app worden al uw persoonlijke data weer van u.

Met de SOMI app kunt u:

  • Met een druk op de knop uw persoonlijke informatie opvragen;
  • Uw gegevens bij derden geheel of gedeeltelijk laten wissen;
  • Schade claimen wanneer uw gegevens niet goed beheerd worden;
  • Controleren of uw persoonlijke data is gelekt op het dark web.

SOMI is er ook voor gegevensverwerkers. Met SOMI kunt u:

  • Veilig en realtime AVG-dataverzoeken opvolgen;
  • Personen die hun gegevens opvragen via de app verifiëren.

SOMI biedt u een platform voor AVG-communicatie. En dat allemaal met een druk op de knop.

SOMI. All your data. All yours.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

DPE scorebord

Laten we ons samen sterk maken tegen de grote bedrijven die onze gegevens stelen en onze privacy schenden.

Met SOMI hebben we een krachtige onderhandelingspositie over gegevensprivacy en consumentenbescherming, dus u kunt erop rekenen dat wij uw belangen behartigen. De belangrijkste voordelen van deelname aan SOMI zijn:

  • Door de gezamenlijke claim geven we een signaal aan bedrijven en instellingen.
  • Samen vechten we voor controle over uw persoonsgegevens.
Registreer voor SOMI
Laten we ons samen sterk maken tegen de grote bedrijven die onze gegevens stelen en onze privacy schenden.

Nieuws

SOMI Nieuwsbrief - 17 april 2024

2024-04-30 09:02:45

Nieuwsbrief SOMI - 17 april 2024Dit is de nieuwsbrief voor april 2024 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties,...

SOMI Nieuwsbrief - 29 februari 2024

2024-04-30 09:01:25

Nieuwsbrief SOMI - 29 februari 2024Dit is de nieuwsbrief voor februari 2024 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties,...

New Dutch class action targets Meta

2023-11-09 13:50:11

Dit artikel is op 07 november 2023 gepubliceerd op Global Data Review. Geschreven door Nadine Daher.An NGO has filed a material and...

SOMI Nieuwsbrief - 25 oktober 2023

2023-11-03 15:23:48

Nieuwsbrief SOMI - 25 oktober 2023Dit is de nieuwsbrief voor oktober 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties,...

After TikTok, the Dutch foundation aims at owner Facebook with a billion-dollar claim

2023-11-15 09:46:44

Dit artikel is op 26 oktober 2023 gepubliceerd op Mlex. Geschreven door Sam Clark.Facebook is facing a privacy class action in the...

Nederlandse stichting achter zaak tegen TikTok claimt miljarden van Facebook

2024-02-06 12:50:40

Dit artikel is op 25 oktober 2023 gepubliceerd op Villamedia.nl.De Nederlandse Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) begint een...

Wij horen graag van u

Ons team van experts staat klaar om u van dienst te zijn

Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor updates over de laatste acties