TikTok claim door SOMI

Neem deel aan onze nieuwste claim campagne tegen TikTok, dat uw kinderen online onvoldoende beschermt, en dat gegevens van u en uw kinderen zonder uw toestemming verzamelt en doorstuurt.

Persoonlijke gegevens

Aanvullende gegevens

loading..

SOMI start onderzoek naar TikTok privacy praktijken. We willen met deze actie een bijdrage leveren aan de online veiligheid en digitale soevereiniteit van individuen. Voor meer informatie, bezoek TikTok claim.

Waarom SOMI?

Door u te registreren bij SOMI geniet u van een aantal voordelen:

Collectieve actie

Als collectief hebben we een hele stevige onderhandelingspositie gebaseerd op Europese wetgeving voor privacy- en consumentenbescherming.

Kenniscentrum

SOMI onderzoekt digitale diensten en stuurt op transparantie wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de relevante risico’s.

Belangenbehartiging

Voorts zal SOMI als spreekbuis voor groepen consumenten in de media kunnen optreden, maar ook als gesprekspartner van de overheid en overige partijen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Stichting Onderzoek Marktinformatie (hierna: ‘SOMI’ of de ‘stichting’) is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. Wij richten ons op het functioneren van markten op het gebied van privacy, ouderen, huisvesting en zorg.
SOMI is ook een stichting voor het claimen van massaschade, het is echter niet het enige wat wij doen. In onze visie zijn juridische procedures een middel om verhoudingen tussen (groepen) mensen te veranderen en daarmee een middel, niet een doel. In de eerste plaats gaat het om kennis verzamelen en -verspreiden en om het veranderen van structuren die in onze ogen niet meer voldoen. Tot die belangenbehartiging rekenen wij ook het informeren van beleids- en opiniemakers en het vormgeven van publieks- en voorlichtingscampagnes.
SOMI is opgericht als gesprekspartner van niet alleen de veroorzaker(s) van de gebeurtenis(sen) waardoor velen benadeeld zijn of worden, maar ook als gesprekspartner van de overheid en overige partijen; voorts zal SOMI als spreekbuis voor groepen consumenten in de media kunnen optreden. Naast het delen van kennis willen wij ook gaan richten op de belangenbehartiging voor degenen die getroffen worden door de negatieve effecten van markten die onvoldoende transparant of efficiënt zijn, onder meer door het voeren van (collectieve) of individuele acties, en het vorderen van (schade-)vergoeding ten behoeve van de bij haar aangesloten of aangemelde belanghebbenden.
Wij werken met een team van experts, waaronder externe deskundigen, adviseurs, dienstverleners en organisaties die succesvol de belangen van belanghebbenden hebben behartigd. Bij het voeren van onderhandelingen en/of procedures zullen wij gebruik maken van de diensten van advocaten met voldoende ervaring inzake (collectieve) acties, het materiële rechtsgebied dat in de actie aan de orde is en met de logistieke aspecten van een (collectieve) actie.

Bestuur

pic

Mr. Drs. H.J.M.G. Franke

Hans Franke is afgestudeerd als bedrijfskundige en jurist. Na zijn studie heeft hij onder meer gewerkt als advocaat op het gebied van collectieve belangenbehartiging voor effectenbezitters.

pic

Dr. C.A.M. Wijtvliet

Cor Wijtvliet is een onafhankelijke analist. Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen en verzorgt tevens presentaties. Hij is tevens expert auteur voor de wekelijkse financiële Nieuwsbrief Crash Investor.

Laten we ons samen sterk maken tegen de grote bedrijven die onze gegevens stelen en onze privacy schenden.

Met SOMI hebben we een krachtige onderhandelingspositie over gegevensprivacy en consumentenbescherming, dus u kunt erop rekenen dat wij uw belangen behartigen. De belangrijkste voordelen van deelname aan SOMI is:

  • U heeft recht op een financiële compensatie.
  • Door de gezamenlijke claim geven we een signaal aan bedrijven en instellingen.
  • Samen vechten we voor controle over uw persoonsgegevens.
Registreer voor SOMI
Laten we ons samen sterk maken tegen de grote bedrijven die onze gegevens stelen en onze privacy schenden.

We werken volledig op basis van No-cure No-pay

  • Inschrijvingskosten
  • (eenmalig)

  • 17,50

  • Deelnemersbijdrage
    (bij succes)
  • €50,- of 20%

Wij horen graag van u

Ons team van experts staat klaar om u van dienst te zijn

Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor updates over de laatste claims