news post
left arrow

TikTok neemt geen verantwoordelijkheid voor ‘ de Challenges’

calender Oct Wed 21 2020Het sociale platform TikTok is in korte tijd immens populair geworden. Het aantal dagelijkse bezoekers loopt in de tientallen miljoenen en het aantal downloads in de miljarden. TikTok is het platform waarop vooral pubers en adolescenten leuke filmpjes plaatsen vol vrolijke zang en dans. De immense populariteit van het platform lokt ook minder gewenst gedrag uit. Ooit zei Andy Warhol dat ieder mens tijdens zijn leven recht heeft op een kwartier roem. Veel jongelui denken en hopen door actief te zijn op TikTok dit kwartiertje van roem te bereiken en liefst nog meer. Het liefst willen ze de status van influencer bereiken en zo een dikke boterham verdienen.

Wie carrière wil maken op TikTok moet dus opvallen bij de miljoenen bezoekers. Dat zulks tot uitwassen leidt is bijna niet te vermijden. Dat is zeker het geval als het platform zelf weinig of niets doet om de uitwassen in te dammen. Heel populair zijn de zogeheten challenges. Bezoekers van TikTok worden uitgedaagd bepaalde opdrachten uit te voeren. Dat begon een aantal jaren geleden nog rustig en bedaard, maar inmiddels zijn veel challenges ronduit gevaarlijk en soms zelfs levensbedreigend. Dat is op zich niet zo vreemd, omdat jongelui niet in staat zijn om gevaren te onderkennen. Wie dat wel doet, wordt vaak door zijn peers onder druk gezet om toch de challenge aan te gaan.

We hebben in een eerdere Nieuwsbrief aandacht besteed aan de zogeheten Benadryl challenge. Kijkers worden uitgedaagd om zo groot mogelijke doses van dit anti-allergie medicijn naar binnen te werken. Hoge doses veroorzaken namelijk hallucinaties. Dat lijkt heel leuk, maar te hoge doses kunnen ook levensbedreigende gevolgen hebben zoals hartstilstand, toevallen of zelfs de dood. Het rumoer rondom de challenges heeft al geleid tot de lancering van de website tiktokdeath.com

Bezorgde artsen maar ook autoriteiten maken zich steeds bezorgder over de uitwassen van deze challenges en roepen steeds nadrukkelijker ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in ieder geval in gesprek te gaan met hun kinderen over deze challenges. Van TikTok heeft men niets te verwachten. Het platform stelt steevast dat het niet wil dat filmpjes op TikTok geen persoonlijk leed of schade mogen berokkenen. Maar daar blijft het dan ook bij. Het duurt lang voordat de betreffende challenge verwijderd is.

Wat zijn op dit moment de challenges die voor het nodige fysieke ongemak en nog ernstiger kunnen zorgen?

  1. 1. De onbijtgranenuitdaging: het principe is simpel. De uitgedaagde krijgt ontbijtgranen achter in zijn keel gestrooid. Daarover heen wordt wat melk gegoten. Iemand anders moet de smurrie eruit lepelen. Dat is onsmakelijk, maar erger is dat de uitgedaagde kan gaan kokhalzen en in het ergste geval kan stikken. 

  2. 2. De Gooi het in de lucht uitdaging: ook hier is het uitgangspunt eenvoudig. Een groepje van drie tot 6 persponen vormt een kleine cirkel. Iedereen buigt het hoofd en ondertussen worden er voorwerpen in de lucht gegooid. Niemand mag weglopen als het object recht op hem/haar afkomt. Dat is niet erg als het object een bal of een kussen is. Het wordt minder leuk als het bijvoorbeeld een koffer of een ladder is.
  1. 3. De schedelkraker challenge: De naam belooft al weinig goeds. Iemand springt in de lucht. Als hij dat doet worden zijn benen onder hem vandaan geschopt, zodat hij helemaal verkeerd terecht komt. Het aantal ongelukken dat met deze challenge gebeurt is niet meer bij te houden. Deelnemers lopen een hersenschudding op, breken botten en in een enkel geval eindigt het met verlammingsverschijnselen.

  2. 4. The bright eye challenge: Het kan altijd gekker. Doe gelei, vloeibare zeep, scheerschuim en bleekmiddel in een zakje of tasje en hou dat pakweg een uur tegen je oog. Bleekmiddel tegen je oogbal houden. Hoe verzin je het!

  3. 5. De penny challenge: Stop een muntje in een stopcontact, zodat er kortsluiting ontstaat. Dat is al maf, maar er zijn gevallen bekend dat er brand ontstond of dat er sprake was van elektrocutie van het slachtoffer.

  4. 6. De cha slide challenge: De bestuurder doet wat een liedje hem opdraagt te doen. Wordt er gezongen naar links te gaan, dan doet hij dat onmiddellijk zonder acht te slaan op het verkeer om hem heen. Dit behoeft weinig uitleg meer.


De moraal van het verhaal is dat pubers en adolescenten zich onvoldoende  bewust zijn van de risico’s die ze lopen door het aangaan van challenges. Ze hebben bovendien vaak te maken met ‘peer pressure’ om toch de uitdaging aan te gaan als ze liever niet willen. Van TikTok is weinig te verwachten. Het bedrijf belooft veel, maar doet in de praktijk weinig tot niets en neemt geen verantwoordelijkheid. De filmpjes zijn te populair bij het jeugdig publiek!