news post
left arrow

SOMI Nieuwsbrief - 25 oktober 2023

calender Nov Fri 03 2023

SOMI logo

Nieuwsbrief SOMI - 25 oktober 2023

Dit is de nieuwsbrief voor oktober 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers.

SOMI start nieuwe zaak van € 10,5 miljard tegen Meta (Facebook)

Na uitgebreid onderzoek naar Meta, waaronder naar het Facebook datalek van april 2021 en andere voortdurende schendingen van de privacywetgeving, kondigt SOMI nu een collectieve rechtszaak aan.

Meta heeft op grote schaal de privacywetgeving geschonden door onbevoegde personen toegang te geven tot de persoonsgegevens van Facebook- gebruikers. Dat heeft geresulteerd in een datalek dat meer dan 5 miljoen mensen in Nederland heeft getroffen. Daarnaast draagt Meta al jaren persoonsgegevens van haar gebruikers over aan landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, waaronder de VS. Ten slotte verwerkt Meta al jaren persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden zonder de daarvoor vereiste toestemming.

Op 15 september hebben wij een klachtenbrief over Meta ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Ierse Data Protection Commission (DPC). Op 29 september ontvingen we een reactie van de AP waarin staat dat aangezien de klacht van SOMI betrekking heeft op de internationale verwerking van persoonsgegevens door Meta Platforms Ireland, de DPC dit onderzoek zal leiden.

SOMI schat het bedrag van de schadevergoeding op € 500 voor elke Nederlandse gebruiker van Facebook en € 1.000 voor elke Nederlandse gebruiker die in april 2021 door het datalek is getroffen. De registratie is nu geopend op www.facebookleak.org. Deelnemers die zich vóór 1 januari 2024 aanmelden voor deze zaak, ontvangen gratis credits voor diensten op de SOMI-app, ter waarde van € 15. Deelname is gratis.

Vonnis in de TikTok-zaak

In een vonnis van 25 oktober 2023 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat SOMI ontvankelijk is in de procedure tegen TikTok, waarin SOMI opkomt voor de belagen van alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. De andere twee stichtingen, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument, moeten van de rechtbank eerst de afspraken met hun commerciële procesfinanciers op orde brengen. Dan zal de rechtbank beslissen of ook zij ontvankelijk zijn. 


Dit is geweldig nieuws voor de ouders en kinderen in Nederland van wie de rechten door TikTok zijn geschonden. SOMI is blij om verder te kunnen gaan met de rechtszaak, zodat we gerechtigheid kunnen realiseren voor degenen die schade hebben geleden en in rechte kunnen eisen dat TikTok stopt met zijn onwettige praktijken. 


Nadat de rechtbank heeft beslist over de ontvankelijkheid van de andere stichtingen, zal één van de stichtingen worden aangewezen als hoofdeiser (de “exclusieve belangenbehartiger”). De volgende stap is dat er een periode van stilstand zal zijn voor schikkingsonderhandelingen met TikTok. Als een schikking wordt bereikt, dan zal de rechtbank deze moeten goedkeuren. Wordt geen schikking bereikt, dan wordt doorgeprocedeerd. 


Verder zullen alle gedupeerden de mogelijkheid krijgen om zich voor deze claim af te melden, bijvoorbeeld wanneer zij het niet met de claim eens zijn of omdat zij liever zelfstandig een zaak tegen TikTok willen beginnen. 


De inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk in 2024 plaatsvinden. 


Het is overigens mogelijk dat nog hoger beroep wordt ingesteld tegen het vonnis van 25 oktober, bijvoorbeeld omdat TikTok de ontvankelijkheid van SOMI niet wil accepteren. Klik hier voor meer informatie over de collectieve TikTok vordering.

Nieuws

TikTok krijgt AVG-boete van € 345 miljoen vanwege schending kinderprivacy

De boete werd uitgedeeld door de Ierse Data Protection Commission (DPC). De boete van 345 miljoen euro is voor overtredingen die TikTok tussen augustus en januari 2020 heeft begaan.