SOMI Nieuwsbrief - 22 maart 2023

SOMI logo

Nieuwsbrief SOMI - 22 maart 2023

Dit is de nieuwsbrief voor maart 2022 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers.

Uit Twitter gestolen gegevens nu terug te halen dankzij de SOMI-app Datalek- controle functie

Vanaf vandaag maakt SOMI het voor consumenten mogelijk om met behulp van de SOMI-app te controleren of zij slachtoffer zijn geworden van het Twitter-datalek uit januari 2023. Dit specifieke lek bevat e-mailadressen van 200 miljoen Twitter-accounts die later op het Dark Web zijn teruggevonden.


Tussen juni 2021 en januari 2022 was er een lek in de API van Twitter. Dat maakte het voor hackers mogelijk e-mailadressen op te geven om er zo achter te komen bij welkTwitter-account welk e-mailadres hoort. Vanwege dit beveiligingslek slaagden de aanvallers er ook in om die gegevens van het platform te verzamelen (‘scrapen’) en vervolgens te verspreiden naar verschillende hackersites.


Hoewel het lek het hackers niet mogelijk maakte om toegang te krijgen tot wachtwoorden of andere gevoelige gegevens, legde het - volgens WIRED - wel de verbinding tussen Twitter-accounts en de daaraan gekoppelde e-mailadressen bloot. Dat maakte het weer mogelijk de identiteit van anonieme gebruikers te onthullen. Daardoor groeit weer de kans op phishing-aanvallen, identiteitsdiefstal, individuele targeting en andere social engineering-aanvallen.


Twitter erkende dit probleem in augustus 2022 maar voegde eraan toe dat ze dit lek al in januari hadden ontdekt en sindsdien hadden verholpen. Aanvankelijk beweerde Twitter geen bewijs te hebben dat iemand misbruik had gemaakt van het lek. Later kwamen ze erachter dat de gestolen gegevens te koop waren aangeboden op het Dark Web.


Deze inbraak is niet het enige beveiligingsprobleem op Twitter, dat al langer problemen heeft om de gegevens van zijn gebruikers te beschermen. Het platform wordt momenteel onderzocht door de Data Protection Commission (DPC) in Ierland vanwege dit lek. In januari 2019 kreeg Twitter een boete omdat het de inbreuk in 2018 niet had gemeld aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.


SOMI volgt deze zaak op de voet en we zijn vastbesloten om erachter te komen of er informatie is over het datalek dat Twitter niet heeft onthuld, met de mogelijke negatieve gevolgen die het heeft voor de consumenten.

Hoe werkt het?

1. Download de SOMI-app – Beschikbaar voor iOS en Android.
2. Maak uw account aan. U kunt ook een minderjarige die u wettelijk mag vertegenwoordigen toevoegen aan uw account.
3. Ontvang HT-credits – HT kan worden gekocht via in-app-aankopen of worden verdiend met verschillende activiteiten in de app, zoals 2-FA inschakelen of een nieuwe gebruiker aanbrengen. Een datalek check kost 30HT (€1,50).
4. Controleer of uw gegevens zijn gelekt – Gebruik uw e-mailadres om in de SOMI-app te controleren of uw persoonlijke gegevens zijn gelekt. In sommige gevallen moet u mogelijk uw e-mailadres verifiëren.
5. Verdere acties ondernemen – Via de SOMI-app kunt u ook verdere acties ondernemen tegen Twitter, zoals al uw gegevens opvragen bij Twitter of onderzoeken wat er met uw gegevens is gebeurd.
Download SOMI app on App Store
Download SOMI app on Google Play

Updates

Aanstaande: TikTok hoorzitting op 28 juni 2023

Nadat TikTok op 22 februari de verklaring over de ontvankelijkheid van eisers, toepasselijk recht en aanwijzing van exclusieve vertegenwoordiger had ingediend, is de datum voor de volgende mondelinge behandeling vastgesteld op woensdag 28 juni bij de Rechtbank Amsterdam. Na de mondelinge behandeling kan de (tussen)uitspraak hierover binnen een termijn van 2-6 maanden worden verwacht. Klik hier voor meer informatie over onze TikTokclaim.

Over SOMI

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden. 


SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: Al uw gegevens. Allemaal van jou. 


SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Dit doet SOMI voor het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding. 


SOMI onderzoekt momenteel vermeende AVG-schendingen door Meta (Facebook) en TikTok.