SOMI Nieuwsbrief - 20 oktober 2022


Dit is de nieuwsbrief voor oktober 2022 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers. 

Nieuws

TikTok hoorzitting op 10 oktober 2022

De eerste mondelinge behandeling van de collectieve vordering tegen TikTok heeft plaatsgevonden op maandag 10 oktober bij de Rechtbank Amsterdam. Deze zitting betreft de verklaring van de gedaagden over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De uitspraak van deze hoorzitting wordt verwacht op woensdag 9 november. Klik hier om de samenvatting van de hoorzitting te lezen.

----------------------------------------

TikTok riskeert een boete van £27 miljoen


Op 26 september kondigde het Information Commissioner's Office (ICO) in het VK aan dat TikTok mogelijk £ 27 miljoen (€ 31 miljoen) te wachten staat nadat uit een onderzoek bleek dat TikTok mogelijk de Britse gegevensbeschermingswet heeft geschonden tussen mei 2018 en juli 2020, en dus, gefaald is in het beschermen van de privacy van kinderen op het platform. 

De ICO is van mening dat TikTok de gegevens van kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming heeft verwerkt, de gebruiker geen informatie op een "transparante en gemakkelijk te begrijpen manier" heeft verstrekt en gevoelige persoonlijke gegevens heeft verwerkt zonder passende juridische gronden.

Volgens TechCrunch, heeft de ICO een intentieverklaring bij TikTok ingediend waarin de bevindingen worden uiteengezet voorafgaand aan de definitieve beslissing, waardoor TikTok de kans krijgt om op de beschuldiging te reageren. Er zou in dit stadium nog geen conclusie moeten worden getrokken, maar het dient als een duidelijke indicatie dat het Britse onderzoek genoeg aan het licht heeft gebracht om een mogelijk forse boete te rechtvaardigen.

De Information Commissioner John Edwards heeft een verklaring afgegeven: "We willen allemaal dat kinderen de digitale wereld kunnen leren en ervaren, maar met de juiste bescherming van de gegevensprivacy. Bedrijven die digitale diensten leveren, hebben de wettelijke plicht om die bescherming in te voeren, maar onze voorlopige mening is dat TikTok niet aan die eis voldeed [...]".

Afgezien van het onderzoek door de ICO, heeft het Britse hooggerechtshof eerder dit jaar toestemming verleend voor een class-action-stijl privacy rechtszaak die door een 12-jarig meisje is aangespannen tegen TikTok over de omgang met kindergegevens. De rechtszaak eist een schadevergoeding namens miljoenen kinderen die kan leiden tot miljarden schadevergoeding. 

----------------------------------------
SOMI-app: Dataverzoek namens minderjarigen

Sinds september hebben we een nieuwe functie op de SOMI-app gelanceerd, waarin ouders persoonlijke gegevens kunnen opvragen namens hun kinderen of minderjarigen die zij vertegenwoordigen.

Op grond van de AVG, is de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar onwettig, tenzij de toestemming is gegeven of geautoriseerd door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige. Kinderen zouden online extra bescherming moeten krijgen omdat ze zich minder bewust zijn van de risico’s en gevolgen van het delen van gegevens en van hun rechten. 

SOMI vindt het noodzakelijk dat ouders of wettelijke voogden weten welke gegevens over hun kinderen zijn verzameld om passende maatregelen te kunnen nemen om ervoor te zorgen dat hun rechten worden beschermd en dat kinderen veilig internet kunnen gebruiken.

FAQs

1. Hoe kan ik een minderjarige toevoegen aan mijn account?
U kunt een minderjarige toevoegen aan uw profiel, onder het tabblad ‘Minderjarige(n)’. Het toevoegen van een minderjarige kost 10HT. De prijzen van de HT-token kunnen van tijd tot tijd variëren en kunnen afhankelijk zijn van de jurisdictie. Het is mogelijk om meerdere minderjarigen toe te voegen. Belangrijk: zorg ervoor dat u controleert of de informatie die u heeft ingevoerd correct is. Nadat u minderjarige(n) aan uw account heeft toegevoegd, kunt u de gegevens daarna niet meer wijzigen. 

2. Hoe kan ik de gegevens van mijn minderjarige(n) opvragen?
Op de pagina 'Nieuw dataverzoek' kunt u de minderjarige selecteren waarvan u de gegevens wilt opvragen, namens de minderjarige. Als u meerdere minderjarigen in uw account heeft staan, kunt u de gegevens van één minderjarige tegelijk opvragen. Alle verzoeken zijn te vinden op de pagina 'Beheer datasets'.

3. Kan ik een account aanmaken op de SOMI-app als ik jonger ben dan 18 jaar?
Nee, het is niet mogelijk voor een minderjarige om een eigen account aan te maken op onze SOMI-app. Alleen een wettelijke voogd van de minderjarige, die gerechtigd is om namens de minderjarige gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van niet-naleving of noodzakelijke (juridische) follow-up, mag een minderjarige aan zijn account toevoegen.


Vriendelijke groeten, 

SOMI 
All your data. All yours.

----------------------------------------

Over SOMI

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden.

SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: Al uw gegevens. Allemaal van jou.

SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Dit doet SOMI voor het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

SOMI onderzoekt momenteel vermeende AVG-schendingen door Facebook en TikTok.