news post
left arrow

SOMI Nieuwsbrief - 17 april 2024

calender Apr Tue 30 2024

SOMI logo

Nieuwsbrief SOMI - 17 april 2024

Dit is de nieuwsbrief voor april 2024 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers.

SOMI heeft hoger beroep aangetekend in de lopende claim tegen TikTok

Op 10 april 2024 heeft SOMI hoger beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam tegen het vonnis van 10 januari over de omvang van de schadevergoeding en de benoeming van de Exclusief Vertegenwoordiger in de collectieve claim tegen TikTok.


SOMI heeft van de drie stichtingen die in eerste aanleg optraden de steun van de grootste achterban, zoals ook door de rechtbank vastgesteld. De achterban van SOMI vertegenwoordigt dus ook het grootste financiële belang. Daarnaast kent SOMI als enige vertegenwoordigende stichting ook een grote achterban van TikTok gebruikers in andere landen binnen de EU.


Bovendien is SOMI de belangenbehartiger die deze procedure als eerste aanhangig heeft gemaakt, en verricht SOMI als enige van de drie stichtingen ook meer en andere relevante werkzaamheden dan het instellen van collectieve vorderingen op het gebied van gegevensbescherming voor de groep personen voor wie zij opkomt.

Bovendien, SOMI vraagt slechts 2% van de vergoeding van de deelnemers om onze toekomstige belangenbehartiging te financieren. SOMI hoeft geen grote bedragen te betalen aan externe financiers; we kunnen dergelijke voordelen rechtstreeks doorgeven aan onze investeerders in onze procescertificaten en aan de gedupeerden die we vertegenwoordigen.

Met dit hoger beroep heeft SOMI ook de kring van gedaagden uitgebreid van twee naar zes TikTok entiteiten. Daarnaast hebben we de kring van gedupeerden die door SOMI in deze actie als klasse vertegenwoordigd zouden worden, uitgebreid naar alle TikTok gebruikers in Nederland vanaf 25 mei 2018.

Bent u een Nederlandse TikTok gebruiker en heeft u zich nog niet aangemeld als TikTok gedupeerde, dan kunt u dat nog steeds doen. Dat kunt u ook doen wanneer u bij een van de andere stichtingen bent aangemeld. De Rechtbank zal uiteindelijk vaststellen bij welke stichting uw belang het beste gediend is. Aanmelding is gratis en verplicht u tot niets. Gebruik voor uw aanmelding deze link: tiktokclaim.org.

Winstrechten voor investeerders in de acties van SOMI

SOMI voert niet alleen tegen TikTok een collectieve procedure. Op 3 december 2023 startte SOMI ook een collectieve procedure tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp.


TikTok en Meta hebben niet alleen in Nederland de privacyrechten van mensen geschonden. Ook in andere landen binnen de EU zijn er miljoenen gedupeerden. De afgelopen jaren zijn er door beide bedrijven in de VS en in de EU om deze reden al honderden miljoenen aan schikkingen en boetes betaald, buiten Nederland. Binnen Europa vertegenwoordigt SOMI – naast meer dan 80.000 deelnemers in Nederland – nu al ruim twee jaar meer dan 70.000 TikTok gebruikers in het buitenland


SOMI wil ook deze mensen helpen, door op te treden tegen privacy schendingen door hun schade vergoed te krijgen. Om rechtszaken te financieren en slachtoffers in heel Europa te vertegenwoordigen, gaat SOMI winstrechten in procesfinanciering uitgeven.

SOMI biedt twee soorten winstcertificaten aan consumenten en investeerders die geïnteresseerd zijn in de financiering van sociale doelen en class action-rechtszaken. Deze certificaten keren uit bij een gunstig resultaat. U kunt uw inleg verliezen. Risico’s zijn onder meer de proceskansen, de duur van de procedure en de concurrentie van andere claimstichtingen. Lees voor het investeren het wettelijk voorgeschreven informatiedocument dat u via onze site kunt opvragen.

De eerste is SOMI Procescertificaten, hierin kan worden geïnvesteerd vanaf € 50. In geval van een positieve uitkomst van door SOMI geïnitieerde collectieve claims en afhankelijk van de inhoud van de definitieve uitspraak(en) of goedkeuring van schikking(en), keert SOMI tot 5 keer de inleg uit van elk geïnvesteerd bedrag in Procescertificaten.

SOMI biedt ook SOMI Garantie Procescertificaten aan. Hier kan in worden geïnvesteerd met een eerste inschrijving van ten minste € 100.000. De uitbetaling bedraagt 6 keer het geïnvesteerde bedrag in de Garantie Procescertificaten in geval van een gunstige afloop van de lopende procedures, eveneens zoals vastgelegd in de voorwaarden van dit product.

Beide certificaten hebben een looptijd van 10 jaar. Leidt een actie niet tot resultaat, dan wordt uw investering doorgeschoven naar de volgende actie. Is er na 10 jaar nog geen enkel positief resultaat, dan komt uw investering in Proces Certifcaten zonder uitkering te vervallen. Bij de Garantie Procescertificaten ontvangt u dan uw oorspronkelijke investering daarin terug.


Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via welcome@somi.nl of ons te bellen op 085-303 2686.

Garantie Procescertificaten Serie 2024

Procescertificaten Serie 2024

Type effecten: Winstrechte

Minimale deelname: â‚¬ 100.000,-

Payout: 600% (cure) 100% (no-cure)

Omvang van de klasse: Onbeperkt

Periode van inschrijving: Vanaf 29 februari 2024

Looptijd: Eerste jaar vast, daarna per kalenderkwartaal verhandelbaar met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SOMI

Coupure: â‚¬ 0,01 per winstrecht

Tussentijds verhandelbaar: Ja, na schriftelijke goedkeuring van SOMI in compliance met toepasselijke wetgeving

Kosteloos overdraagbaar: Overdracht is kostenloos. Tot 3% bemiddelingskosten bij actieve bemiddeling door SOMI.

Type effecten: Winstrechten

Minimale deelname: â‚¬ 50,-

Payout: 500%

Omvang van de klasse: â‚¬ 1.000.000

Periode van inschrijving: Vanaf 29 februari 2024 tot 1 maart 2025 

Looptijd: Eerste jaar vast, daarna per kalenderkwartaal verhandelbaar met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SOMI

Coupure: â‚¬ 0,01 per winstrecht

Tussentijds verhandelbaar: Ja, na schriftelijke goedkeuring van SOMI in compliance met toepasselijke wetgeving

Kosteloos overdraagbaar: Overdracht is kostenloos. Tot 3% bemiddelingskosten bij actieve bemiddeling door SOMI.