SOMI Nieuwsbrief - 11 september 2021


SOMI heeft de grootste aantal volgers en de laagste deelnamekosten in de TikTok-campagne! 

Als eerste organisatie in de EU heeft SOMI op juni 2021 een dagvaarding betekend om TikTok voor de rechter te dagen wegens schending van de privacy van kinderen en het niet naleven van de AVG-verplichtingen. In opvolging van dit initiatief hebben afgelopen week twee andere stichtingen vergelijkbare claims tegen TikTok in Nederland ingediend. 

SOMI wil deze verklaring gebruiken om ons standpunt in deze procedure te verduidelijken. 

Wij vinden dit een positief signaal dat er meer initiatieven worden genomen tegen privacyschenders zoals TikTok. Deze rechtszaken zijn of zouden immers moeten worden aangespannen ten behoeve van de Europese consument. Als non-profitorganisatie delen we doelen met andere stichtingen om consumentenrechten uit te oefenen en TikTok en andere gegevensverwerkingsentiteiten verantwoordelijk te houden voor AVG-overtredingen. 

Wij zijn echter ook van mening dat consumentenactivisten en hun organisaties de morele plicht hebben om voortdurend samen te werken om een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging op te bouwen, in plaats van te strijden om een exclusieve vertegenwoordiging van een bepaalde claim op dit gebied. Om deze reden heeft SOMI voortdurend verzocht, zoals zij in de rechtbank zal vragen, om samenwerking met andere eisers om gerechtigheid te brengen voor degenen die schade hebben geleden. 

De verschillen die deze actie van SOMI onderscheiden van die van anderen tegen TikTok zijn als volgt: er zijn momenteel meer dan 18.000 deelnemers uit Nederland en meer dan 64.000 uit de overige EUR-landen die zich tot nu toe bij ons hebben aangemeld om deel te nemen aan onze actie en claims. Dit in vergelijking met Take Back Your Privacy (circa 12.000 per 1 september en Consument & Massaschade (minder dan 1.000 per genoemde datum). 

 Volgens de Wet Afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) kunnen benadeelde partijen die niet in Nederland wonen, zich later in deze procedure aansluiten bij de Nederlandse klasse door middel van een 'opting-in'. SOMI behartigt daarom niet alleen de belangen van inwoners van Nederland, maar zowel met onze claims als met onze collectieve gegevensverzoeken vertegenwoordigt SOMI ook de Europese burgers als geheel. 

SOMI claimt van TikTok de volgende schadebedragen per slachtoffer: voor kinderen tot 13 jaar € 2.000, voor kinderen van 13-15 jaar € 1.000, en voor kinderen van 16-17 jaar € 500. 

Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen wat de uiteindelijke bedragen moeten zijn. Als uitgangspunt schatten we de persoonlijke schade van kleine TikTok-gebruikers in Nederland op een totaal van ongeveer € 2,1 miljard, waarvan SOMI tot 20% zou vragen als vertegenwoordigingsvergoeding om de procedurele en organisatorische kosten te dekken, inclusief onze campagne kosten ter voorbereiding daarvan. 

Hiermee vraagt SOMI de laagste maximale vergoedingen van haar deelnemers. We verwachten dat dit voorstel voor een vergoeding, in combinatie met onze inspanningen voor de Europese burgers als geheel, de belangrijkste reden is waarom SOMI het grootste aantal deelnemers van de drie Nederlandse stichtingen heeft die zich nu inzetten tegen TikTok. 

In de periode van de start van SOMI (juli 2016) tot nu toe, heeft SOMI volledig zelf-financierend gewerkt. Zelf-financiering heeft ons veel autonomie en vrijheid gegeven in ons handelen en in onze keuze van campagnemethoden. 

Omdat we zowel het belang als de reikwijdte van onze campagnes hebben vergroot, zijn we nu op zoek naar een externe financieringspartner voor al onze acties op het gebied van privacy en gegevensautonomie. 

SOMI zoekt specifiek in Europa gebaseerde financiering die prioriteit geeft aan de belangen van Europese burgers, en wiens commerciële belangen geen conflict vormen met onze belangenbehartiging. Kortom, ter vergelijking: we zoeken geen kapitaal uit privaat vermogen dat betaalt om een non-profitorganisatie als dekmantel te laten fungeren en te zwijgen, zoals dat bij andere stichtingen op dit gebied wel het geval is. SOMI hecht veel waarde aan de fundamentele mensenrechten van gegevensautonomie en privacy. Nu en in de toekomst willen we de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruikmaken van online diensten dienen en beschermen. 

 Afgezien van onze claim tegen TikTok, onderzoekt SOMI momenteel ook mogelijke AVG-schendingen door Facebook, TikTok en Zoom, evenals het vertrouwen van de Europese regeringen op Amerikaanse Palantir-software, analyse en ondersteuning. 

Sinds oktober 2020 heeft SOMI een app gelanceerd die het eigendom van en de controle over persoonsgegevens teruggeeft aan alle mensen van wie gegevens worden of zijn verwerkt binnen de Europese Unie. Dit wordt geleid door het overheersende principe van SOMI: All your data. All yours. 

De SOMI-app toont ook gegevens die betrokken zijn bij eerdere datalekken door bovengenoemde bedrijven en biedt continue online ondersteuning voor alle gegevensverwerkingsentiteiten die volledige AVG-conforme gegevensdiensten willen leveren. 

Meer informatie over de claim, inclusief de tijdlijn en officiële documenten, is te vinden op https://tiktokclaim.org.

Naar de website

----------------------------------------

Nieuws

Rolbeslissing TikTok claim

Op 28 juli heeft de Rechtbank Amsterdam de Stichting Consument & Massaschade het verzoek om verlenging van de wachttermijn van 3 maanden, die op 3 september 2021 afloopt, afgewezen. Stichting Consument & Massaschade had verzocht om 3 maanden verlenging van deze wachttermijn voor belanghebbenden om zich bij de door SOMI geïnitieerde vorderingen aan te sluiten. Namens SOMI voerde SOLV Advocaten aan dat dit verzoek om verdere verlenging niet in het belang van TikTok-gebruikers was en bovendien onvoldoende onderbouwd was. De rechtbank was het met dit laatste standpunt eens. (Download PDF).

----------------------------------------

FAQs

        1.    Wat is de volgende stap in deze actie? 

De volgende stap in deze collectieve actie is de introductie van een 'exclusieve vertegenwoordiger', om de voorgestelde juridische procedure te leiden, aangezien er nu 3 afzonderlijke procedures zijn ingediend tegen verschillende TikTok-entiteiten. De exclusieve vertegenwoordiger – elke entiteit of gecombineerd collectief van medevertegenwoordigende organisaties die de eisers vormen – dient te worden benoemd door de rechtbank Amsterdam binnen drie maanden na de datum van inschrijving van de vordering in het centraal register van de Raad van Justitie in Nederland. We hopen dan ook op een beslissing tegen het einde van het jaar om onze gestarte civiele procedure tegen TikTok vlot te kunnen voortzetten. 

Nadat de rechter heeft beslist over de vertegenwoordigende organisatie – of mede-eisers heeft benoemd – en de omvang van de betrokken klasse(n) is bepaald, is het voor (groepen van) partijen ook mogelijk om voor ‘opt-out’ te kiezen en voor vorderingen tegen TikTok los van de voorgestelde collectieve actie. Het is voor consumenten buiten Nederland ook mogelijk om een opt-in aan te vragen om zich in deze periode aan te sluiten bij de lopende rechtszaken.

        2.    Kunnen SOMI-deelnemers zich aansluiten bij claims tegen TikTok die door andere organisaties zijn geïnitieerd? 

Ja, op dit moment is dat altijd mogelijk. Er is eigenlijk geen WAMCA-bepaling die deelname aan meerdere consumentengroepen tegelijk blokkeert. Op grond van de WAMCA is een rechterlijke uitspraak over de collectieve actie bindend voor alle deelnemers in Nederland die er niet voor hebben gekozen om niet deel te nemen aan de actie. Het feit dat een deelnemer is ingeschreven bij meer dan één stichting die een collectieve actie tegen TikTok heeft gestart, heeft daarom geen gevolgen voor de leden in die klasse, op voorwaarde dat ze zich specifiek afmelden. Mocht dit op een later tijdstip in een rechtszaak veranderen, dan zullen we u hier uitdrukkelijk van op de hoogte stellen voordat het relevant wordt.