Hoe solvabel is TikTok?

Het was zo maar een berichtje over ByteDance, een van de vele feitjes over het moederbedrijf van TikTok die met grote regelmaat het nieuws halen. Op 1 maart van dit jaar maakte ByteDance bekend een regeling te treffen ter waarde van $ 92 miljoen inzake 12 rechtszaken die in de VS tegen het bedrijf waren aangespannen. De beslissing om een regeling te treffen was genomen na een jaar van juridische procedures. 

De aanklachten tegen ByteDance klinken inmiddels wel bekend voor het gemiddelde oor. De TikTok-app breekt in op de hardware van zijn gebruikers en verzamelt op grote schaal privé data en zelfs biometrische data. Die gebruikt ByteDance om profielen van zijn gebruikers op te bouwen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden. Het verkocht deze data ook aan derde partijen zoals Facebook en Google zonder daar toestemming voor gevraagd te hebben. Het bedrijf is en blijft vaag over de vraag waar al deze data eigenlijk opgeslagen worden. Is dat in de VS, In China of ergens in Europa? Wie het echt weet mag het zeggen.

Zoals zo vaak heeft ByteDance beterschap beloofd, maar dat is in het nabije verleden al vaker gedaan zonder dat er echt concrete invulling aan gegeven werd. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat in de nabije toekomst meer massaclaims zullen volgen, die dan mogelijk ook afgekocht moeten worden.

Hoe groot is de financiële slagkracht van Bytedance
Welbeschouwd is er eigenlijk niet zoveel bekend over de financiële gezondheid van ByteDance. Het is nog steeds een private partij en is zodoende niet verplicht om rekenschap voor de buitenwacht af te leggen. Data die naar buiten komen, zijn schaars en summier. Wel is duidelijk dat voor ByteDance 2020 een bijzonder goed jaar was. Dat lag eigenlijk wel in de lijn der verwachtingen. Juist Apps als TikTok en het Chinese zusje Douyin bieden in tijden van lockdowns het grote publiek afleiding en vertier.

Uit berichtgeving van onder meer the Wall Street Journal komt naar voren, dat de omzet van ByteDance in 2020 met maar liefst 111% gestegen was naar een bedrag van $ 34,3 miljard. Met deze uitkomst overtrof het bedrijf de eigen doelstelling van $ 30 miljard. De brutowinst steeg met 93% naar een totaal van $ 19 miljard. Ook kon het bedrijf melden dat in de maand december van 2020 zijn apps zoals TikTok, Douyin en Jinri Toutiao gezamenlijk 1,9 miljard gebruikers hadden getrokken.

Hier houdt het goede nieuws op. Op operationeel niveau noteerde ByteDance een verlies van $ 2,1 miljard tegen een operationele winst van $ 684 miljoen in 2019. Het negatieve resultaat zou volgens sommigen toe te schrijven zijn aan hogere financiële compensaties –  in wat voor vorm dan ook – voor de pakweg 110.000 werknemers. 

Onderaan de streep resteerde een verlies van $ 45 miljard. Ter vergelijking, de naaste concurrent van ByteDance in China, Kuaishou, noteerde over 2020 een verlies van $ 15,4 miljard bij een omzet van $ 8,5 miljard.


De marktkapitalisatie van ByteDance
Het verlies was volgens the Financial Times een uitkomst van ‘non-cash items’ zoals de herwaardering van de fair value van de convertible redeemable preferred shares. Dit soort boekhoudkundige aanpassingen is gebruikelijk bij startups die te maken hebben met sterk variërende waarderingen. Dat laatste is zeer zeker het geval bij ByteDance.  

In maart 2020 haalde het bedrijf met succes fondsen uit de markt, waardoor de marktkapitalisatie steeg naar een geschatte waarde van $ 140 miljard. In december van datzelfde jaar tikte de waarde een bedrag van $ 180 miljard aan, nadat met succes $ 5 miljard uit de markt was gehaald, aldus de Chinese news portal 36Kr. In juni van dit jaar schat dit newsportal de waarde van ByteDance op $ 425 miljard. 36Kr komt tot dit bedrag op basis van drie nieuw genoteerde belangen in ByteDance.

Een niet onbelangrijke rol speelt concurrent Kuaishou. Die ging in februari naar de beurs van Hongkong en zag in luttele maanden tijd zijn marktkapitalisatie verdubbelen. Het enthousiasme van beleggers voor Kuaishou vergroot de belangstelling van beleggers voor ByteDance, zeker nu al een tijdje er hardnekkige geruchten rondgaan dat het bedrijf een IPO voorbereidt. Gelet op de pogingen van de Chinese overheid om greep te krijgen op de techsector lijkt een snelle IPO (beursgang) nu niet voor de hand te liggen.

ByteDance zoekt nieuwe bronnen van inkomsten
36Kr heeft een poging gedaan om de inkomstenbronnen van ByteDance te analyseren en komt tot de volgende onderverdeling:
- De totale omzet bedroeg Yuan 240 miljard.
- Advertenties genereerden een omzet van Yuan 175 miljard.
- Live streaming services droegen een bedrag van Yuan 45 – 50 miljard.
- E-commerce was goed voor een bedrag van Yuan 6 miljard. 
- Gaming en Education droegen respectievelijk Yuan 5 miljard en Yuan 3 miljard bij. 

TikTok en Douyin waren samen naar verluidt goed voor 60% van de advertentie-inkomsten en dragen het leeuwedeel van de gebruikers van de diverse apps aan. 

Volgens insiders is het bedrijf daarom op zoek naar alternatieve bronnen van inkomsten. De eerste initiatieven zijn alweer van de grond gekomen. Daarbij valt op dat Bytedance zijn nieuwe heil zoekt in het aanbieden van producten en diensten aan de technologiebedrijven in China en op de internationale markten.

Volgens diezelfde insiders maken de Chinezen haast met de introductie van nieuwe producten en diensten om zo de eventuele IPO nog aantrekkelijker te maken. Dat zal zeker het geval zijn als de nieuwe initiatieven blijken aan te slaan en voor nieuwe inkomstenbronnen zorgen.

Afgelopen juni lanceerde Bytedance een nieuwe divisie, BytePlus. Deze divisie biedt zijn klanten pakketjes aan van de eigen Artificial-Intelligence technologie. BytePlus lijkt bedoeld voor de internationale markt, want in februari van dit jaar biedt het bedrijf in China soortgelijke diensten aan onder de naam Volcano Engine of Volcengine. Beide initiatieven hebben al enkele klanten met grote namen kunnen werven, zoals het Amerikaanse Goat en het Chinese JD.com. Met zijn aanbod gaat ByteDance de rechtstreekse concurrentie aan met grote namen als Amazon Web Services, Microsoft en Google. In de pijplijn zitten producten zoals mobile games en video-editing apps.

Met al deze nieuwe producten op komst of al in de markt, lijkt Bytedance zijn toekomst veilig te stellen. Meer producten en diensten moeten voor gediversifieerde inkomstenbronnen zorgen. Het bedrijf zal financieel sterk genoeg blijven om welke massa-claim dan ook af te kopen. Het is met een schuin oog op alle massaclaims op zijn minst een interessante gedachte dat Bytedance dankzij een succesvolle diversificatie TikTok en Douyin op afstand kan plaatsen. Neem daarin mee, dat het bedrijf nu zijn heil lijkt te zoeken in de corporate sector en niet langer in de consumentensector.

Of er op korte termijn een IPO (beursgang) komt, lijkt door het optreden van de overheid tegen de techsector uiterst onzeker geworden. Het lijkt beter nog een tijdje een privaat bedrijf te blijven.