Waarom ouders 1,4 miljard euro van TikTok eisen

Ouders van kinderen die de populaire app TikTok gebruiken, dienen een schadeclaim in tegen het bedrijf achter die app. Zij vinden dat de app de veiligheid en de privacy van hun kroost niet goed beschermt.

Dit artikel is op 2 juni 2021 gepubliceerd op Trouw. Geschreven door Rufus Kain.

TikTok is dinsdag officieel gedagvaard door de Stichting Onderzoek Marktinformatie (Somi). Namens een miljoen Nederlandse minderjarigen verwijt Somi het Chinese platform dat kinderen er hun privacy en soms zelfs hun leven niet zeker zijn. De schadevergoeding kan oplopen tot 1,4 miljard euro, zegt de stichting.

Die miljoen minderjarigen zijn niet allemaal bij de stichting aangesloten, legt Somi's advocaat Douwe Linders uit. “Je kunt het vergelijken met andere collectieve claims zoals de Urgendazaak. Daar werd voor iedereen in Nederland opgetreden tegen klimaatverandering. Hier gaat het om kinderen die TikTok hebben gebruikt.”

Een van Somi's klachten is dat TikTok kinderen te weinig beschermt tegen inhoud die hen psychisch of fysiek kan schaden. “Het bekendste zijn risicovolle spelletjes, of challenges”, zegt Linders. Zo overleden meerdere kinderen dit jaar aan de Blackout Challenge, waar TikTokkers elkaar uitdaagden zichzelf te verstikken tot ze bewusteloos raakten.

Europese privacywet

Maar de zaak begon oorspronkelijk met het verwijt dat TikTok de Europese privacywet overtreedt. Linders: “Het is niet helder hoe TikTok persoonsgegevens gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gepersonaliseerde advertenties en doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten en China. Ook vragen ze niet op de juiste manier om toestemming. Jongeren onder de zestien kunnen te makkelijk een profiel aanmaken zonder toestemming van hun ouders.”

Toen Somi in juli 2020 aan zijn onderzoek begon, deed de stichting een oproep aan ouders om zich te melden. Inmiddels zijn er vanuit heel Europa zo'n 64.000 claims binnengekomen, waarvan bijna 20.000 in Nederland. Ouders betalen 17,50 euro inschrijfkosten, waarmee de Somi de zaak zegt te financieren. Daarbij vraagt de stichting namens alle aangeslotenen om inzage in hoe TikTok de persoonlijke data van hun kinderen heeft verwerkt. Ook hoopt Linders dat de aanmeldingen de rechtbank overtuigen dat Somi namens een grote groep kan spreken.


Lees het volledige artikel: https://www.trouw.nl/binnenland/waarom-ouders-1-4-miljard-euro-van-tiktok-eisen~be384fff/