news post
left arrow

Update over schadeclaim tegen TikTok: claims van Consumentenbond en Stichting Massaschade & Consument mogelijk ongeldig

calender Oct Fri 08 2021

Amstelveen, 8 oktober 2021 – Twee van de drie stichtingen die schadeclaims hebben ingediend tegen TikTok hebben mogelijk een ongeldige claim. De advocaten van TikTok geven aan dat de stichtingen zich niet hebben gehouden aan wettelijke termijnen. Het risico bestaat dat de twee stichtingen hun zaak niet kunnen voortzetten. Alleen de claim van stichting SOMI voldoet aan de wettelijke vereisten.

Nadat stichting SOMI TikTok in juni dagvaardde voor een bedrag van €1,4 mld. vanwege grootschalige schendingen van de privacy van kinderen door de sociale videodienst, dienden ook de stichting Take Back Your Privacy (gesteund door de Consumentenbond) en de stichting Massaschade & Consument schadeclaims in. De twee zaken zijn grotendeels gelijk aan de zaak die SOMI startte. De drie zaken worden nu tegelijkertijd behandeld door de rechtbank.

Inmiddels hebben de advocaten van TikTok zich gemeld. Zij hebben naar voren gebracht dat Take Back Your Privacy en Massaschade & Consument zich bij het uitbrengen van hun dagvaardingen niet hebben gehouden aan een wettelijk vastgelegde termijn van drie maanden en dat hun dagvaardingen daarom nietig zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat de twee stichtingen hun dagvaardingen opnieuw moeten uitbrengen en de zaak wordt vertraagd met minstens drie maanden.

De rechtbank kan ook besluiten dat de twee stichtingen helemaal niet mogen doorprocederen. De rechtbank kan oordelen dat het niet mogelijk is om de nietige dagvaardingen te herstellen, juist om te voorkomen dat er vertraging optreedt. SOMI zal dan de enige stichting zijn die de zaak nog voert. Voor de gedupeerde kinderen verandert dat overigens niets. SOMI komt op voor alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland.