Stichting SOMI start nieuwe zaak van meer dan 10 miljard euro tegen Meta (Facebook)

Dit artikel is op 26 oktober 2023 gepubliceerd op Riskcompliance.nl.

De Stichting Onderzoek Marktinformatie, afgekort SOMI, meldde onlangs dat het een nieuwe zaak aanspant tegen Meta voor privacy-schendingen op Facebook. SOMI vordert in die zaak voor alle Nederlandse Facebook-gebruikers een bedrag van maar liefst 10,5 miljard euro van de Amerikaanse techreus Meta. Deze aankondiging volgt op het succes voor SOMI in de TikTok-zaak. In die zaak behartigt SOMI de belangen van alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. De rechtbank Amsterdam heeft SOMI namelijk ontvankelijk verklaard, waarmee de weg vrij komt om deze zaak inhoudelijk te gaan behandelen. Na uitgebreid onderzoek naar Meta, waaronder het Facebook datalek van april 2021 en andere voortdurende schendingen van de privacywetgeving, kondigt SOMI nu een collectieve rechtszaak aan.

Volgens SOMI heeft Meta op grote schaal de privacywetgeving geschonden door onbevoegde personen toegang te geven tot de persoonsgegevens van Facebook-gebruikers. Dat heeft geresulteerd in een datalek dat meer dan 5 miljoen mensen in Nederland heeft getroffen. Daarnaast draagt Meta al jaren persoonsgegevens van haar gebruikers over aan landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, waaronder de Verenigde Staten. Ten slotte verwerkt Meta al jaren persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden zonder de daarvoor vereiste toestemming.

SOMI schat nu het bedrag van de schadevergoeding op 500 euro voor elke Nederlandse gebruiker van Facebook en 1.000 euro voor elke Nederlandse gebruiker die in april 2021 door het datalek is getroffen. De registratie is nu geopend op www.facebookleak.org. Deelnemers die zich vóór 1 januari 2024 aanmelden voor deze zaak, ontvangen gratis credits voor diensten op de SOMI-app, ter waarde van € 15. Deelname is gratis.

Vonnis in de zaak tegen TikTok

In het vonnis van 25 oktober 2023 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat SOMI ontvankelijk is in de procedure tegen TikTok, waarin SOMI opkomt voor de belangen van alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. De andere twee stichtingen, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument, moeten van de rechtbank eerst de afspraken met hun commerciële procesfinanciers op orde brengen. Dan zal de rechtbank beslissen of ook zij ontvankelijk zijn.

SOMI is verheugd om verder te kunnen gaan met de rechtszaak, opdat gerechtigheid gerealiseerd kan worden voor degenen die schade hebben geleden en in rechte geëist kan worden dat TikTok stopt met onwettige praktijken.

Nadat de rechtbank heeft beslist over de ontvankelijkheid van de andere stichtingen, zal één van de stichtingen worden aangewezen als hoofdeiser (de “exclusieve belangenbehartiger”). De volgende stap is dat er een periode van stilstand zal zijn voor schikkingsonderhandelingen met TikTok. Als een schikking wordt bereikt, dan zal de rechtbank deze moeten goedkeuren. Wordt geen schikking bereikt, dan wordt doorgeprocedeerd. Verder zullen alle gedupeerden de mogelijkheid krijgen om zich voor deze claim af te melden, bijvoorbeeld wanneer zij het niet met de claim eens zijn of omdat zij liever zelfstandig een zaak tegen TikTok willen beginnen. De inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk in 2024 plaatsvinden.

Het is uiteraard mogelijk dat er nog hoger beroep wordt ingesteld door TikTok tegen het vonnis van 25 oktober 2023.


Lees het volledige artikel: https://www.riskcompliance.nl/news/stichting-somi-start-nieuwe-zaak-van-meer-dan-10-miljard-euro-tegen-meta-facebook/