Stichting SOMI start collectief onderzoek naar 533 miljoen gelekte Facebook-accounts

Vanaf vandaag maakt Stichting SOMI het voor alle Europese consumenten mogelijk om via haar SOMI app te controleren of zij slachtoffer zijn geworden van het Facebook-lek van april van dit jaar. Ook kan er worden gezien welke persoonsgegevens van hen op het Darkweb circuleren.

Dit artikel is op 1 september 2021 gepubliceerd op Emerce.


In totaal zijn in april gegevens van ruim 533 miljoen Facebook-accounts gelekt, waaronder ten minste 5,4 miljoen Nederlandse accounts.

Na controle van de eigen gegevens kunnen consumenten meedoen aan een mogelijke collectieve claim tegen Facebook, waarvoor bewijsverzameling van het overtreden van de AVG uit het datalek nodig is.

De stichting looft daarom in totaal 10.000 euro uit aan iedereen die met zijn persoonlijke data kan bewijzen dat Facebook de AVG heeft overtreden.

Het Facebook-lek van april dit jaar bevat data van 533 miljoen accounts van over de hele wereld, waaronder 96,7 miljoen accounts uit Europa en 5,4 miljoen uit Nederland. De buitgemaakte persoonsgegevens gaan nu op het Darkweb rond. Vrijwel alle gelekte accounts bevatten een telefoonnummer, maar van ruim 2,5 miljoen accounts werd ook het e-mailadres gelekt.

Hoewel Facebook het lek heeft erkend, zijn de slachtoffers niet persoonlijk ingelicht. Het bedrijf redeneerde destijds dat het om een oud lek ging.

Volgens stichting SOMI heeft Facebook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogelijk geschonden door haar gebruikers niet tijdig en adequaat in te lichten over het lek. Hoewel de meeste data verzameld is via ‘scraping’, waarbij data van openbare profielen is gehaald, lijkt dat niet voor alle data te gelden.


Klik hier voor het originele artikel op Emerce.nl