SOMI Nieuwsbrief - 27 juni 2023

SOMI logo

Nieuwsbrief SOMI - 27 juni 2023

Dit is de nieuwsbrief voor juni 2023 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers.

Nieuws

Aankondiging mondelinge behandeling TikTok op 28 juni 2023

De datum voor de mondelinge behandeling van fase 2 van de collectieve procedure tegen TikTok is vastgesteld op woensdag 28 juni. De tweede fase van de procedure is begonnen met de verklaringen van ieder van de eisers over de ontvankelijkheid onder WAMCA, die op 20 december 2022 zijn ingediend. Op 22 februari 2023 heeft TikTok haar verklaring over de ontvankelijkheid van de drie deelnemende claimstichtingen ingediend.

TikTok heeft de stichtingen verzocht hun overeenkomsten voor claimfinanciering openbaar te maken. De stichtingen TBYP en M&C bleken hier niet aan mee te willen werken. SOMI heeft wel besloten om onze financieringsovereenkomst aan de rechtbank en partijen over te leggen. Wij zetten ons in voor transparantie. Onze financieringsovereenkomst zal volledig ons standpunt ondersteunen dat wij geen commerciële motieven hebben met onze collectieve vorderingen.

Voorafgaand aan de pleidooien heeft de rechtbank alle stichtingen verzocht informatie te verstrekken over het aantal deelnemers dat zij respectievelijk hebben aangeworven, met inbegrip van hoe en waar ze voor getekend hebben. Aan dit verzoek hebben alle stichtingen voldaan.

Uiteindelijk wordt in deze fase verwacht dat één van de drie stichtingen die in 2021 in Nederland de collectieve vordering op TikTok hebben ingesteld, als Exclusief Vertegenwoordiger wordt geselecteerd. We zullen betogen dat deze keuze voor SOMI moet zijn. Na de mondelinge behandeling kan het (tussen-) oordeel hierover binnen een termijn van 2-6 maanden worden verwacht. Klik hier voor meer informatie over de vordering van Tiktok.

Facebook krijgt grootste AVG-boete van € 1,2 miljard

Op 22 mei 2023 kondigde het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) zijn bindende geschillenbeslechtingsbesluit van 13 april aan, Meta Platforms Ireland Limited kreeg een boete van 1,2 miljard euro na een onderzoek naar zijn Facebook-dienst door de Ierse autoriteit voor gegevensbescherming.

Deze boete, de grootste AVG-boete ooit, werd opgelegd voor Meta's overdracht van persoonsgegevens naar de VS sinds 16 juli 2020. Bovendien heeft Meta zes maanden de tijd gekregen om een einde te maken aan “de onrechtmatige verwerking, inclusief opslag, in de VS” van persoonsgegevens van EU-burgers die al naar de VS zijn overgedragen.

Volgens the Guardian gaat het om een juridische klacht van een privacy-activist, Max Schrems, over zorgen die voortvloeien uit de onthullingen van Edward Snowden dat de gegevens van Europese gebruikers onvoldoende worden beschermd tegen Amerikaanse inlichtingendiensten.

In reactie hierop verklaart Meta "Dit gaat niet over de privacypraktijken van één bedrijf — er is een fundamenteel wetsconflict tussen de regels van de Amerikaanse overheid over toegang tot gegevens en Europese privacyrechten. Meta geeft ook aan in beroep te gaan tegen deze "ongerechtvaardigde en onnodige boete".

Een Duitse rechtbank kent € 500 toe voor immateriële AVG-schade

Op 25 mei 2023 verleende een Duitse regionale rechtbank van Lübeck (Landgericht Lübeck) € 500 aan het slachtoffer in een individuele zaak tegen het datalek van Facebook in 2021. Het is een mijlpaal in de vergoeding van immateriële schade: de rechtbank achtte het niet nodig om het psychisch lijden van het slachtoffer te beoordelen, omdat er daadwerkelijk sprake was van schending van hun (persoonlijkheids)rechten.

Over SOMI

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden.


SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: Al uw gegevens. Allemaal van jou.


SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Dit doet SOMI voor het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

SOMI onderzoekt momenteel vermeende AVG-schendingen door Meta (Facebook) en TikTok.