SOMI Nieuwsbrief - 17 januari 2022


Dit is de nieuwsbrief voor januari 2022 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers. 

Collectieve Gegevensaanvraag - Zoom We zijn verheugd aan te kondigen dat Zoom Video Communications heeft voldaan aan ons verzoek om kopieën te verstrekken van persoonlijke gegevens die behoren tot onze deelnemers. We hebben deze deelnemers individueel ingelicht met de instructie om de gegevens/data veilig te downloaden via de my.somi portaal of met de SOMI app. 

In augustus 2021 is SOMI een collectieve gegevensverzoekcampagne gestart tegen drie Tech giganten: TikTok, Palantir en Zoom, vertegenwoordigd door advocatenkantoor SOLV en met Douwe Linders als advocaat van SOMI. Het doel van deze campagne is om de persoonlijke gegevens op te vragen die door deze bedrijven zijn verzameld namens onze deelnemende consumenten.

Zoom heeft op 29 oktober gereageerd op de advocaat van SOMI en stelt dat vanwege de complexiteit van het verzoek, in overeenstemming met artikel 12, lid 3, AVG, het voornemen is om extra tijd te nemen om te reageren op de brief van SOMI. Waarbij niet meer dan twee extra maanden mogen worden gebruikt. Ze hebben SOMI ook gevraagd om aanvullende gegevens te verstrekken van enkele gebruikers die aan het verzoek hebben deelgenomen.

Dit is de eerste overwinning van SOMI’s acties tegen buitenlandse technologiebedrijven die de persoonlijke gegevens van miljoenen Europese burgers verwerken. We juichen Zoom Video Communications toe voor het volgen van de AVG-richtlijnen en het respecteren van het ‘recht op toegang’ van het individu door een kopie van hun persoonlijke gegevens te verstrekken.

SOMI ondersteunt Europese burgers om de persoonsgegevens terug te brengen naar waar ze thuishoren. Als burgers moeten wij daar onze eigen beslissingen over kunnen nemen. Persoonsgegevens zijn waardevol. Het bezit van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de autonomie van het individu.


Hoogachtend, 

SOMI 

All your data. All yours.

----------------------------------------

Nieuws

Aanstaande: TikTok procedure op 2 februari 2022

Door een ontwikkeling op onze collectieve vordering op TikTok waarbij ook twee andere stichtingen, Take Back Your Privacy en Massaschade & Consument, schadeclaims hebben ingediend tegen TikTok. De advocaat van TikTok heeft aangevoerd dat deze twee stichtingen zich bij het uitbrengen van hun dagvaarding niet hebben gehouden aan een wettelijk termijn van drie maanden en dat hun dagvaarding daarmee ongeldig is. Als gevolg hiervan staat de rechtbank de twee stichtingen toe hun dagvaarding opnieuw uit te brengen en zal dus de volgende proces gelegenheid plaatsvinden op 2 februari 2022. Meer informatie

----------------------------------------

Blog

WhatsApp speelt het spel niet slim

Het jaar 2021 is een annus horribilis voor WhatsApp. Nagenoeg alles wat kon misgaan, is ook daadwerkelijk misgegaan. Het ging al mis in januari. Toen maakte het platform zijn nieuwe privacybeleid bekend. Het kwam erop neer dat wie actief gebruik van WhatsApp wenste te (blijven) maken, moest toestaan dat het bedrijf al de data van de gebruiker zou doorspelen aan het moederbedrijf Facebook.

Dat deed WhatsApp feitelijk sinds 2016, maar het was de bedoeling dat de moeder ook nog eens de beschikking zou krijgen over het betaal- en transactiegedrag van de gebruikers van WhatsApp.

Lees meer

----------------------------------------

Over SOMI

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden.

SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: Al uw gegevens. Allemaal van jou.

SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Dit doet SOMI voor het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

SOMI onderzoekt momenteel vermeende AVG-schendingen door Facebook en TikTok.