SOMI Nieuwsbrief - 16 december 2022

Dit is de nieuwsbrief voor december 2022 van Stichting Onderzoek Marktinformatie aan haar relaties, inclusief de deelnemers aan haar acties, sympathisanten, media professionals en app-gebruikers. 

Nieuws

Volgende stap in de massaclaimprocedure tegen TikTok

Na het vonnis van 9 november, waarin de Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de Nederlandse rechter bevoegd is in de massaclaim tegen TikTok, gaan we nu de tweede fase van de claim in. De volgende stap is dat de rechtbank de ontvankelijkheid bepaalt van de drie stichtingen die TikTok hebben aangeklaagd.

Op 21 december moeten de drie stichtingen ieder voor zich de akten overleggen om uit te leggen of en zo ja waarom zij als exclusieve vertegenwoordiger gekozen moeten worden. TikTok op zijn beurt moet uiterlijk op 1 februari 2023 reageren met een verweerschrift. Daarna vindt een hoorzitting plaats om de exclusieve vertegenwoordiger van de massaclaim tegen TikTok aan te wijzen. Klik hier voor meer informatie over de TikTok-claim.

----------------------------------------

Per 15 december 2022 is Philip Vromen teruggetreden uit de Raad van Bestuur en is Jan Huijnk teruggetreden uit de Raad van Toezicht van SOMI. Cor Wijtvliet maakt vanwege zijn ervaring en zijn rol als persvoorlichter de overstap van de Raad van Toezicht terug naar de Raad van Bestuur. Reeds bij oprichting van de stichting, destijds vanwege het onderzoek naar de marktwerking op de Nederlandse markt voor hypothecaire financieringen, was Cor als bestuurder verbonden aan SOMI.

We zijn ook verheugd om Sergei Purewal te verwelkomen in de Raad van Toezicht van SOMI.

Sergei Purewal is een advocaat met ruime en diepgaande ervaring op het gebied van nationaal en internationaal civiel procederen, massa schadeclaims en complexe geschillenbeslechting (ADR). Sergei is als advocaat in Engeland en Wales toegelaten. 

Sergei heeft in de civiele praktijk gewerkt van internationale advocatenkantoren, waaronder Dentons en Eversheds, en voor wereldwijde procesfinanciers, waaronder Burford Capital (VK), en is naast zijn benoeming als lid van de Raad van Toezicht van SOMI ook lid van verschillende andere visionaire Nederlandse bestuursraden. Meest recentelijk is Sergei de eigenaar van het adviesbureau Pure Equitas (International) Consultancy LLC dat toegang biedt tot de rechter, inclusief het adviseren over en het aantrekken van procesfinanciering. 

----------------------------------------

TikTok-medewerkers in China hebben nu toegang tot Europese gebruikersgegevens


Sinds 2 december hebben TikTok-medewerkers in China toegang tot gegevens van Europese gebruikers, zoals aangekondigd op 2 november in TikTok's laatste wijzigingen in het privacybeleid.

Naast China noemt TikTok ook andere landen - Brazilië, Canada, Israël, Japan, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, waar Europese gebruikersgegevens toegankelijk zijn voor bepaalde werknemers.

Volgens verschillende privacy-experts is de aanpak van TikTok in strijd met de Europese privacyregelgeviving.TikTok maakt niet duidelijk maakt tot welke gegevens de werknemers in die landen toegang hebben. Evenmin maakt het duidelijk welke werknemers de rechten hebben op toegang tot de Europese persoonsgegevens.

Bovendien heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat gegevensoverdracht naar een derde land, zoals China, een aanvullende waarborg vereist voor het standaardcontract. TikTok rept niet over een dergelijke waarborg. TikTok stelt in een verklaring aan de NOS dat het op technisch, contractueel en organisatorisch vlak wel een aanvullende waarborg heeft voor datadoorgifte naar China, maar maakt verder niet duidelijk wat die waarborgen precies zijn.

In Nederland hebben de privacywijzigingen van TikTok coalitiepartij ChristenUnie ertoe aangezet om op te roepen tot een verbod op de app. De meerderheid van het Nederlandse parlement vindt dat het kabinet moet voorkomen dat gevoelige persoonsgegevens van Nederlandse TikTok-gebruikers in handen komen van de Chinese overheid.

----------------------------------------

Over SOMI

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is een non-profit organisatie die is opgericht om vraagstukken van maatschappelijk belang te signaleren en te beïnvloeden.

SOMI is een erkende claimstichting op het gebied van privacy en data-autonomie en zet zich onder meer in voor de bescherming van de grondrechten van consumenten en minderjarigen die gebruik maken van diverse online diensten. Met de app die SOMI heeft ontwikkeld, willen we het eigendom en de controle over persoonlijke gegevens teruggeven aan alle mensen: Al uw gegevens. Allemaal van jou.

SOMI onderzoekt misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelde partijen. Dit doet SOMI voor het voeren van collectieve procedures en het vorderen van schadevergoeding.

SOMI onderzoekt momenteel vermeende AVG-schendingen door Facebook en TikTok.