Procedures tegen TikTok lopen averij op

Verschillende Nederlandse organisaties die procedures tegen TikTok hadden willen voeren, hebben averij opgelopen. Twee van de drie stichtingen hebben mogelijk een ongeldige claim. De advocaten van TikTok geven aan dat de stichtingen zich niet hebben gehouden aan wettelijke termijnen.

Dit artikel is op 8 oktober 2021 gepubliceerd op Emerce. 

Het risico bestaat dat de twee stichtingen hun zaak niet kunnen voortzetten. Alleen de claim van stichting SOMI voldoet aan de wettelijke vereisten.

Nadat stichting SOMI TikTok in juni dagvaardde voor een bedrag van 1,4 miljard euro vanwege grootschalige schendingen van de privacy, dienden ook de stichting Take Back Your Privacy (gesteund door de Consumentenbond) en de stichting Massaschade & Consument schadeclaims in.

De twee zaken zijn grotendeels gelijk aan de zaak die SOMI startte. De drie zaken worden nu tegelijkertijd behandeld door de rechtbank.

De advocaten van TikTok hebben naar voren gebracht dat Take Back Your Privacy en Massaschade & Consument zich niet hebben gehouden aan een wettelijk vastgelegde termijn van drie maanden en dat hun dagvaardingen daarom nietig zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat de twee stichtingen hun dagvaardingen opnieuw moeten uitbrengen en de zaak wordt vertraagd met minstens drie maanden.

De rechtbank kan ook besluiten dat de twee stichtingen helemaal niet mogen doorprocederen. De rechtbank kan oordelen dat het niet mogelijk is om de nietige dagvaardingen te herstellen, juist om te voorkomen dat er vertraging optreedt.


Klik hier om het originele artikel op Emerce.nl te lezen.