news post
left arrow

Privacy-bewustzijn ontwikkelt zich snel, in de VS tenminste

calender Feb Wed 03 2021

Privacy-bewustzijn ontwikkelt zich snel, in de VS tenminste

Het lijkt er vaak op dat de doorsnee bezoekers/gebruikers van sociale media zich amper of niet bewust zijn dat hun privacy daar met voeten getreden wordt. De platforms verzamelen naar hartenlust data van bezoekers en zetten die in voor commerciële initiatieven.

Uit onderzoek van GlobalWebIndex blijkt echter dat de bezoekers van die media zich steeds bewuster worden van de privacy-gevaren die hen bedreigen. Dat heeft twee oorzaken. De eerste is dat het besef groeit dat de maatschappij om hen heen steeds meer data-gedreven is.

Het bewustzijn neemt ook toe, omdat er in de pers met de regelmaat van de klok berichten verschijnen over het economisch belang van data voor de platforms. Daar komt nog bij dat zeker in Europa overheden de privacy van hun burgers steeds belangrijker zijn gaan vinden. 

Die bezorgdheid is begrijpelijk, omdat gebruikers gemiddeld 2 uur en 24 minuten per dag op sociale netwerken en bijvoorbeeld messaging apps actief zijn. (Het gaat hier om Amerikaans onderzoek). In die tijd laten ze een berg aan persoonlijke data achter. Als we kijken naar het internetbezoek in zijn algemeenheid, dan worden de cijfers dramatisch. Gemiddeld brengen we 6 uur en 43 minuten van de dag online door.

Het onderzoek van GlobalWebIndex leert dat 65% van de gebruikers bezorgd is over hun privacy en data en zeker 35% is uiterst bezorgd. Zeker 30% zegt er steeds meer moeite mee te hebben, dat hun gegevens zomaar met derde partijen gedeeld worden. Het gevolg is weer dat een groeiende groep steeds meer aandacht gaat besteden aan hun privacy settings. 

Natuurlijk is niet iedereen daar even streng in. Voor sommigen maakt het uit welk platform ze bezoeken of ze wel of niet een public profile bieden of puur privé gaan. Het ene platform is het andere niet, zo luidt de redenering. Wel groeit de neiging om bij een public profile geen gevoelige informatie meer te posten. Maar liefst 38% van de ondervraagden zei geen foto’s meer te plaatsen of een sterke mening te verkondigen.

Als bezoekers iets persoonlijk willen melden, dan kiezen ze steeds vaker voor afgezonderde kanalen, zoals private messaging apps in plaats van sociale platforms. De meest drastische stap is dat 10% van de gebruikers van sociale media daadwerkelijk stoppen met het gebruik ervan. Dat klinkt heel erg veel, maar verdient toch enige nuancering. In 2020 bezoeken maar liefst 4,5 miljard mensen het Internet en bijna 4 miljard zijn gebruikers van sociale media. Die 10% in de Angelsaksische landen verbleekt daarbij.

Met andere woorden, de sociale media blijven een Fundgrube als het om privacy-data gaat. Anderzijds, sociale media doen er goed aan om de trend in de Angelsaksische landen naar het meer afschermen van de privacy gevoelige zaken serieus te nemen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de rest van de wereld dit voorbeeld gaat volgen.

Ze doen er goed aan in te spelen op de drang naar meer privacy. Hier speelt het eigenbelang ook nog eens een duidelijke rol. Platforms als Google en Facebook zijn voortdurend op zoek naar nieuwe werkvelden. Ze hebben daarbij hun vizier gericht op de gezondheidszorg en bancaire diensten. Als privacy ergens een allesoverheersende rol speelt, dan is het op deze twee terreinen.