Nederlandse stichting daagt populaire app TikTok voor de rechter

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (Somi) stuurt woensdag de populaire socialemedia-app TikTok een dagvaarding. Ouders van kinderen die gebruikmaken van het videoplatform, zeggen dat TikTok de privacywetgeving overtreedt. Het claimbedrag kan naar eigen zeggen oplopen tot ruim €1,4 mrd.


Dit artikel is op 2 juni 2021 gepubliceerd op Het Financieele Dagblad. 


Volgens de stichting waarborgt TikTok de veiligheid en privacy van kinderen die gebruik maken van de video-app onvoldoende. Zo zou de app gegevens verzamelen zodat de kinderen gerichte reclames zien, zonder dat daar op de 'juiste wijze' toestemming voor is gevraagd. TikTok zou daarbij meer gegevens verzamelen en bewaren dan nodig is. Ook wijst Somi op de gevaarlijke rages op het platform, zoals de zogenoemde blackout challenge, waarbij deelnemers zichzelf opzettelijk zo lang mogelijk laten stikken. Volgens de stichting is het 'noodzaak om zo snel mogelijk in te grijpen'.

Somi-medeoprichter Cor Wijtvliet stelt dat de stichting afgelopen jaar klachtbrieven heeft gestuurd aan TikTok en meerdere Europese toezichthoudende instanties, maar inhoudelijk geen resultaat ziet. 'Daarom hebben we besloten de onderzoeken van de instanties niet af te wachten en zelf juridische stappen te ondernemen.'

Schadevergoeding

Als schadevergoeding eist de stichting voor elk kind onder de 13 jaar €2000, voor elk kind van 13 tot en met 15 jaar €1000 en voor elk kind van 16 en 17 jaar €500. 'Opgeteld kan de massaclaim oplopen tot ruim €1,4 mrd, gebaseerd op de ruim 1 miljoen Nederlandse minderjarige gebruikers', aldus de stichting. Naar eigen zeggen vertegenwoordigen ze meer dan 64.000 Europese deelnemers.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/economie-politiek/1386204/nederlandse-stichting-daagt-populaire-app-tiktok-voor-de-rechter-lbf1caXgqGw2