english English
nederlands Nederlands

Heb je Zoom gebruikt de afgelopen periode? Dan heb je mogelijk recht op compensatie!

Heb je Zoom gebruikt de afgelopen periode? Dan heb je mogelijk recht op compensatie!

Verwachte claim kan oplopen tot €500,00 aan schadeloosstelling per gebruiker op basis van de AVG/GDPR wetgeving.

✅ Gegevens van miljoenen Zoom gebruikers liggen op straat.

✅ Bij overtreding van de AVG/ GDPR kan de consument beroep doen op zijn recht op vergoeding van schade.

✅ Wij claimen deze vergoeding voor jou, je betaalt enkel, naar keuze, EUR 50,- of 20% van het bedrag dat wij innen.

✅ Het bedrag kan oplopen tot €500,00 per persoon.

Samen staan we sterker, wij hebben de gespecialiseerde advocaten.

Jarenlange ervaring in grote gezamenlijke claims.

✅ Gegevens van Zoom gebruikers worden nu al aangeboden op het ''Dark Web''. *

Bron: Mashable.com

Ja, ik heb Zoom gebruikt en wil deelnemen aan deze actie.

De inschrijving voor deze campagne is inmiddels gesloten.

Bent u geïnteresseerd in dit initiatief, vul dan het formulier in om een ​​account aan te maken. U kunt de SOMI-app ( iOS | Android ) downloaden en inloggen met uw account om uw persoonlijke gegevens op te vragen bij alle bedrijven/entiteiten in Europa.

Wij respecteren uw privacy 🔒

566personen gingen je voor sinds 10 april 2020

Klachtbrief en gegevensverzoek aan Zoom

We zijn verheugd aan te kondigen dat Zoom Video Communications heeft voldaan aan ons verzoek om kopieën te verstrekken van persoonlijke gegevens die behoren tot onze deelnemers. We hebben deze deelnemers individueel ingelicht met de instructie om de gegevens/data veilig te downloaden via de my.somi portaal of met de SOMI app.
Klik hier om het gegevensverzoek te bekijken

Op 14 Juli 2020 is onze klachtbrief verstuurd naar Zoom Video Communications. Het heeft ruim 2 maanden geduurd voordat we een inhoudelijk antwoord hebben gekregen. De reactie van Zoom is voor SOMI nog onvoldoende, daarom zetten we op 13 november ons onderzoek voort door alle persoonsgegevens op te vragen die Zoom heeft verzameld over onze deelnemers.

Waarom deelnemen?

Er zijn legio redenen om niet te accepteren dat je gegevens op straat liggen. We zetten er enkele voor je op rij.

Je hebt er recht op
Vanwege de AVG/GDPR wetgeving heb je recht op een schadevergoeding wanneer een bedrijf of instantie je gegevens lekt.

No-cure No-pay
No-cure No-pay

Zoom heeft je privacy geschonden
Door technische fouten zijn gegevens van miljoenen Zoom gebruikers op straat komen liggen.

Samen geven we een signaal
Door de gezamenlijke claim geven we een signaal aan bedrijven en instellingen dat ze zorgvuldig met onze persoonsgegevens moeten omgaan.

SOMI start onderzoek naar Zoom privacy praktijken

SOMI start onderzoek naar Zoom privacy praktijken

De videobeldienst Zoom is in opspraak vanwege vermeende datalekken en privacy schendingen. Juist in deze tijden moeten veel mensen noodgedwongen van online videobeldiensten gebruik maken. Recent heeft Zoom toegegeven dat gegevens van iOS gebruikers door Zoom gedeeld zijn met Facebook.

Ook zouden zich andere problemen bij de beveiliging voordoen. Zo wordt in de pers bericht over koppeling van gegevens aan persoonlijke LinkedIn profielen en loopt er in de VS al een onderzoek naar hacks. Ook blijken online opgenomen gesprekken via zoekmachines in het publieke domein te komen.

Zo eenvoudig werkt het

Zo eenvoudig werkt het

In drie eenvoudige stappen gaan wij aan de slag met je claim. Hoe meer mensen mee doen hoe sneller we tot overeenstemming met Zoom komen.

Zoom gebruikt? Meld je aan!
Laat in bovenstaand formulier je gegevens achter.

Je krijgt direct een bevestigingsmail met volmacht.
Teken de volmacht

We gaan voor jou en duizenden anderen aan de slag. No-cure no-pay.
Wij gaan aan de slag

Algemeen Dagblad

Techredactie

06-04-20, 07:30

Opgenomen Zoom-gesprekken makkelijk door iedereen online te vinden

Opgenomen Zoom-gesprekken makkelijk door iedereen online te vinden

Videogesprekken die met de videodienst Zoom zijn gemaakt en zijn opgenomen, zijn gemakkelijk door iedereen te vinden op internet. Dat schrijft het Algemeen Dagblad

Zoom geeft die bestanden altijd een naam die op dezelfde manier is opgebouwd. Daardoor zijn bestandsnamen makkelijk te raden en de bestanden eenvoudig te vinden. Het veiligheidslek is het zoveelste in een paar weken voor Zoom. De videodienst, die tot voor kort alleen door een klein aantal bedrijven werd gebruikt, is door maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen sinds een paar weken razend populair. Dat leverde ook meer aandacht op voor de manier waarop het bedrijf met gebruikersgegevens omspringt.

Bron: Algemeen Dagblad

Wat doet SOMI?

SOMI is een non profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang

SOMI doet onderzoek naar misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelden. SOMI wil met deze actie een bijdrage leveren aan de online veiligheid en digitale soevereiniteit van individuen. Alleen als bedrijven volstrekt transparant zijn over het gebruik van persoonsgegevens en mogelijke negatieve consequenties van dit gebruik, kunnen individuen geïnformeerde beslissingen maken en daarmee controle uitoefenen over hun digitale persona.

SOMI onderzoekt daarom digitale diensten en stuurt op transparantie wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de relevante risico’s.

Bezoek onze websites voor meer informatie:
SOMI: https://somi.nl
TikTok Claim: https://tiktokclaim.org
Palantir Claim: https://somi.nl/palantirclaim
Kenniscentrumvastgoedfinanciering: https://kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl

Welke eisen stelt de AVG?

Videobeldiensten zoals Zoom die hier actief zijn moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . De AVG heeft tot doel om personen meer controle te geven over het gebruik van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld bedrijven en overheden.

Adequate informatieverstrekking aan gebruikers.
Daaronder valt de verplichting om personen in te lichten over het doel van de gegevensverzameling en het bestaan van enige doorgifte van gegevens aan derden. Afhankelijk van het voorgenomen gebruik van de persoonsgegevens zal ook in voorkomend geval vooraf toestemming moeten worden gevraagd.

Adequate beveiligingsmaatregelen en restricties bij profilering

Niet alleen verplicht de AVG tot het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen. Ook bevat de AVG speciale bepalingen die expliciet het profileren van individuen aan banden leggen. Profiling is lucratief. Deze methode combineert informatie om zo een profiel van een individuele gebruiker te maken. Dit profiel kan gebruikt worden voor advertentiedoeleinden, of om bepaalde gebruikers te weren maar ook om bijvoorbeeld gebruikers specifieke aanbiedingen te doen voor een zo hoog mogelijke prijs.

Compensatie van schade veroorzaakt door inbreuken

Artikel 82 AVG schrijft voor dat een ieder die schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze Verordening, het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijken of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade. De aanspraak op vergoeding kan zowel materiele schade als immateriële schade betreffen.

Veel gestelde vragen

We breiden onze FAQ van tijd tot tijd uit op basis van de vragen die we krijgen.

1. Wie of wat is Zoom?

Zoom is een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf dat pas sinds 2011 bestaat en ongeveer 2.000 medewerkers telt. In 2019 boekte het een omzet van $620 mln. Via Zoom is het gemakkelijk om een digitale vergadering met meerdere mensen te beginnen. Dat kan door in te bellen naar een van de telefoonnummers van Zoom, maar vooral ook via software om te videobellen. Een apart programma downloaden hoeft niet, een gesprek kan opgestart worden via de browser.

2. Wie is oprichter/eigenaar van Zoom?

Het bedrijf is opgericht door de Chinese immigrant Eric Yuan, een slimme student afgestudeerd in computerwetenschappen en wiskunde. Hij waagde eind jaren '90 met succes de sprong naar de Verenigde Staten.

De banden met China, waar een derde van de medewerkers werkt, zijn nog steeds sterk. Het meeste R&D-werk vindt daar plaats. Dat maakt het bedrijf goedkoop, maar ook kwetsbaar. In aanloop naar de beursgang in 2019 moest Zoom erkennen dat de hechte band met China veiligheids- en privacy risico’s op kan leveren.

3. Waar komt het succes van Zoom vandaan?

Zoom is erg gebruikersvriendelijk en komt daarom in tijden van lockdowns erg van pas. Het geeft de gebruiker de gelegenheid in contact te komen met familieleden, werknemers, leerlingen en noem maar op.

Dat is ook terug te zien aan de cijfers. In 2019 telde Zoom dagelijks pakweg 10 miljoen gebruikers. In de maanden maart en april was dat opgelopen tot pakweg 200 miljoen gebruikers per dag.

4. Kan ik Zoom veilig gebruiken?

De beveiliging van Zoom laat zeer te wensen over. Beveiligingsexperts hebben nogal wat gebreken ontdekt. Zo is er een bug die het windowswachtwoord kan stelen. Een andere bug maakt het mogelijk om als buitenstaander een vergadering binnen te dringen en als administrator op te treden of om de microfoon of webcam over te nemen.

Ook is Zoombombing mogelijk. Vreemden dringen een vergadering binnen om daar dan hun boodschap van welke aard dan ook achter te laten. En zo zijn er meer gebreken.

5. Als Zoom niet veilig te gebruiken is, hoe zit het dan met de privacy van de gebruiker?

Zorgen over gegevensbehoud en de mogelijkheid dat derden kunnen inbreken worden nog verstevigd door de ontdekking dat Zoom iOS app automatisch data doorspeelde aan Facebook. De Privacycode van Zoom maakte hier geen melding van.

6. Wat kan dit gebrek aan een goede privacycode impliceren?

De gebrekkige privacycode kan twee zorgwekkende gevolgen hebben. De Privacycode is de code die onderling voor gebruikers van Zoom geldt.

A: Er is een gebrek aan transparantie in de technische mogelijkheden van de applicatie. Dat stelt de gastheer van een call in staat zaken te ondernemen die onzichtbaar blijven voor de mededeelnemers. Hij kan bijvoorbeeld de gesprekken opnemen, uitwerken en later met derde partijen bespreken of aan derde partijen doorgeven.

B: De host/gastheer kan de informatie dus doorgeven aan derden zonder dat hij daar toestemming voor heeft gevraagd of gekregen. Dat is in strijd met het GDPR/AVG. Dat vereist dat gegevensverzameling slechts mag geschieden op basis van ‘toestemming’, die bovendien goed geïnformeerd en vrijwillig gegeven moet zijn.


7. Wat zegt Zoom zelf?

Onder druk van de losgebarsten kritiek zegt Zoom zijn veiligheids- en privacybeleid aangescherpt te hebben. Er staat nu te lezen, dat ‘content’, die gebruikers produceren, niet gedeeld zal worden. Zoom claimt ook zulks nooit gedaan te hebben. Ook zegt Zoom, dat het overvallen is door zijn onstuimige groei. Zoals gezegd maken nu dagelijks 200 miljoen mensen gebruik van Zoom, waaronder 90.000 scholen in meer dan 20 landen. Het probleem bij deze verklaring is dat er al twijfels waren over het privacybeleid van Zoom voordat de zaak explodeerde.

8. Zijn er nog meer vraagtekens te zetten bij de privacy-opvattingen van Zoom?

Ter verdediging van zijn huidig rammelend privacybeleid voert Zoom aan, dat het zich eerst en vooral richtte op de zakelijke markt. Ze hadden nooit gedacht dat thuiswerkers en schoolkinderen massaal gebruik zouden gaan maken van Zoom. Dat is op het eerste gezicht een vreemde redenering. Als zouden er heel andere spelregels op het gebied van veiligheid en privacy gelden voor bedrijven, burgers of zelfs schoolkinderen. Deze lijn van redeneren is derhalve twijfelachtig en wekt de indruk als zou het gebrek aan privacy uitgangspunt van denken zijn geweest bij Zoom.

9. Zijn de stappen voorwaarts op het gebied van transparantie en duidelijkheid afdoende?

Niet helemaal. Neem bijvoorbeeld de versleuteling van data. Zoom heeft toegegeven dat er tot in het recente verleden geen sprake was van end-to-en encryption van data. End-to-end betekent dat de aanbieder op geen enkel moment bij die data kan komen. Zonder die vorm van versleuteling kan hij dat wel. Dat betekent niet automatisch dat de aanbieder dat zal doen, natuurlijk. Zoom zegt ook nu echter nergens, dat het niet zal proberen data te onderscheppen of communicatie op te nemen! Er blijft dus twijfel.

Die vraagtekens zijn ook mogelijk bij het nieuwe transparantiebeleid. Op 27 maart 2020 stelde Zoom dat het opnames zal maken van elke vergadering waarvan de host dat wenst. Dat betekent dat Zoom te allen tijde toegang heeft tot bepaalde vormen van content. Zoom zegt nergens dat het geen andere vormen van content opslaat. Zolang Zoom niet duidelijk stelt dat het end-to-end versleuteling gebruikt, dan kan het feitelijk overal bij. We weten niet of het gebeurt en we weten al evenmin hoelang het de opgeslagen content bewaart.

10. Kan dat onverwachte en onplezierige consequenties hebben?

Zoom zegt dat het aan de Amerikaanse wetgeving voldoet inzake toegang van de overheid tot opgeslagen data. Het werkterrein van Zoom is echter wereldwijd. Dat betekent dat bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid dankzij de Cloud Act potentieel toegang heeft tot buitenlandse data. Dat betekent dat die overheid niet alleen toegang kan opeisen tot allerlei bedrijfsdata, maar zelfs confidentiële data van vreemde mogendheden.

11. Maakt de overheid hier zich geen zorgen over?

Jawel, de officier van Justitie van New York heeft een brief geschreven aan het bedrijf in San Jose, Californie, waarin ze opheldering vraagt over het veiligheidsbeleid van Zoom. Zij wijst daarbij op explosief groeiende populariteit van Zoom in tijden van Covid-19.

Steun ons en word lid!
Met een lidmaatschap ontvang je veel voordelen.

Zoom claim - Onderdeel van SOMI

© Copyright 2022

Somi.nl - Alle rechten voorbehouden