Stichting SOMI start nieuwe zaak van € 12,7 miljard tegen Meta (Facebook), collectieve zaak tegen TikTok gaat door

Amstelveen, 25 oktober 2023 – Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) kondigt een nieuwe zaak aan tegen Meta voor privacy-schendingen op Facebook. Zij vordert in die zaak voor alle Nederlandse Facebook-gebruikers € 10,5 miljard van deze big tech onderneming. 

De aankondiging volgt op succes voor SOMI in de TikTok-zaak. In die zaak behartigt SOMI de belangen van alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. De rechtbank Amsterdam heeft SOMI ontvankelijk verklaard. Dit maakt de weg vrij om de zaak nu inhoudelijk te gaan behandelen. 


Nieuwe zaak tegen Meta

Na uitgebreid onderzoek naar Meta, waaronder naar het Facebook datalek van april 2021 en andere voortdurende schendingen van de privacywetgeving, kondigt SOMI nu een collectieve rechtszaak aan. 

Meta heeft op grote schaal de privacywetgeving geschonden door onbevoegde personen toegang te geven tot de persoonsgegevens van Facebook- gebruikers. Dat heeft geresulteerd in een datalek dat meer dan 5 miljoen mensen in Nederland heeft getroffen. Daarnaast draagt Meta al jaren persoonsgegevens van haar gebruikers over aan landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, waaronder de VS. Ten slotte verwerkt Meta al jaren persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden zonder de daarvoor vereiste toestemming van die persoon zelf. 

SOMI schat het bedrag van de schadevergoeding op € 500 voor elke Nederlandse gebruiker van Facebook en € 1.000 voor elke Nederlandse gebruiker die in april 2021 door het datalek is getroffen. De registratie is nu geopend op www.facebookleak.org. Deelnemers die zich vóór 1 januari 2024 aanmelden voor deze zaak, ontvangen gratis credits voor diensten op de SOMI-app, ter waarde van € 15. Deelname is gratis.

Download de SOMI app in de Google en Apple stores om te zien welke gegevens van u er bij dit datalek betrokken zijn. 


Vonnis in de TikTok-zaak 

In het vonnis van 25 oktober 2023 heeft de rechtbank Amsterdam vandaag geoordeeld dat SOMI ontvankelijk is in de procedure tegen TikTok, waarin SOMI opkomt voor de belagen van alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. De andere twee stichtingen, Stichting Take Back Your Privacy en Stichting Massaschade & Consument, moeten van de rechtbank eerst de afspraken met hun commerciële procesfinanciers op orde brengen. Dan zal de rechtbank beslissen of ook zij financieel voldoende onafhankelijk zijn, en daarmee nog ontvankelijk kunnen worden.

SOMI is blij om verder te kunnen gaan met de rechtszaak, zodat we gerechtigheid kunnen realiseren voor degenen die schade hebben geleden en in rechte kunnen eisen dat TikTok stopt met zijn onwettige praktijken. Dit is geweldig nieuws voor de ouders en kinderen in Nederland van wie de rechten door TikTok zijn geschonden.

Nadat de rechtbank heeft beslist over de ontvankelijkheid van de andere stichtingen, zal één van de stichtingen worden aangewezen als hoofdeiser (de “exclusieve belangenbehartiger”). Op dit moment komt alleen SOMI daar nog voor in aanmerking. 

De volgende stap is dat er een periode van stilstand zal zijn voor schikkingsonderhandelingen met TikTok. Als een schikking wordt bereikt, dan zal de rechtbank deze moeten goedkeuren. Wordt er geen schikking bereikt, dan zal er doorgeprocedeerd moeten worden om de schadevergoeding voor de TikTok gebruikers af te dwingen. 

De inhoudelijke behandeling zal waarschijnlijk in 2024 plaatsvinden. Alle gedupeerden zullen ook de mogelijkheid krijgen om zich voor deze claim af te melden, bijvoorbeeld wanneer zij het niet met de claim eens zijn of omdat zij liever zelfstandig een zaak tegen TikTok willen beginnen. 

Het is overigens mogelijk dat nog hoger beroep wordt ingesteld tegen het vonnis van 25 oktober, bijvoorbeeld omdat TikTok de ontvankelijkheid van SOMI niet wil accepteren.