SOMI start een collectief dataverzoek aan Facebook (Meta)

Op 1 september zijn we een campagne tegen het Facebook-datalek gestart, die gebruikers in staat stelt om via de SOMI-app en op my.somi.nl te controleren of ze slachtoffer zijn geworden van het Facebook-datalek vanaf april 2021. Het laat ook zien hoeveel van hun persoonlijke gegevens circuleren op het Dark Web.

Deze campagne was een groot succes. Honderden consumenten hebben zich bij SOMI aangemeld om al hun persoonlijke gegevens op te vragen bij Facebook. Hierdoor kan onderzocht worden wat er met hun gegevens is gebeurd.

SOMI heeft ook alle slachtoffers van dit datalek uitgenodigd om bewijsmateriaal in te dienen dat kan laten zien of de gelekte gegevens inderdaad van Facebook zijn afgehaald na 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht werd. Hierdoor hebben we veel nuttige informatie gekregen voor ons onderzoek en de (mogelijke) juridische claims. Dit heeft ons ertoe gebracht om twee crowdsource-bijdragers in deze zaak te belonen met een bedrag van € 2.000.

SOMI onderneemt nu verdere actie tegen Facebook (omgedoopt tot: Meta) door namens haar deelnemers een collectief gegevensverzoek uit te voeren. U kunt nu deelnemen aan deze campagne. We vragen alle persoonlijke gegevens op die Facebook over u heeft verzameld en is opgeslagen of verwerkt door Facebook en zijn gelieerde entiteiten.

Hoe werkt het?

1. Maak een account aan op de SOMI app of my.somi.nl.

2. Gebruik de Data Breach Check-functie om te controleren of uw persoonsgegevens inderdaad zijn gelekt door Facebook. Gebruik uw telefoonnummer om te controleren; in sommige gevallen moet u uw telefoonnummer voor ons verifiëren om er zeker van te zijn dat u het bent.

3. Na ontvangst van de resultaten kunt u ervoor kiezen om verdere acties te ondernemen, zoals het opvragen van al uw gegevens bij Facebook of onderzoeken wat er met uw gegevens is gebeurd. Dit werkt op basis van het feit dat u SOMI-toestemming geeft om namens u op te treden door een volmacht te ondertekenen.

4. Meer informatie over onze Facebook-lekcampagne is te vinden op facebookleak.somi.nl.

Deelname is gratis. Persoonlijke gegevens die we ontvangen, worden altijd gecodeerd opgeslagen op onze servers, dus alleen u heeft er toegang toe, door in te loggen op de SOMI-app of my.somi.nl.

Het collectieve dataverzoek wordt op 22 november 2021 ingediend bij Facebook (Meta). Ga mee op ontdekkingstocht en ontdek hoeveel techbedrijven zoals Facebook van u weten! Deel gerust uw ervaringen met ons; dan zetten wij uw bevindingen en klachten op een rij.


Ervaringen van gebruikers

"Ik vind het verschrikkelijk dat mijn gegevens op straat liggen. Het idee dat ze bij mijn privé gegevens kunnen zonder dat ik daar de keuze in heb wie het ziet. Gelukkig strijdt Somi hiervoor."

- Mevrouw G, Nederland  


"Ik kan niet verklaren wat er precies is gebeurd met mijn Fbook account. Ik zag na controle op de SOMI app dat er misbruik is gemaakt van mijn Facebook account."

- Mevrouw B, Nederland


Verdien 5.000 euro – SOMI Crowdsourcing call 

De laatste keer dat Facebook voldeed aan de toezichthoudende autoriteiten in Nederland (Autoriteit Persoonsgegevens) was op 3 juli 2018. Sindsdien is er een continue stroom van AVG-overtredingen door Facebook, waaronder het beruchte datalek van april 2021 waarbij 533 miljoen Op het Dark Web zijn Facebook-accounts gelekt.

Facebook (Meta) is duidelijk nalatig geweest in deze kwestie, aangezien ze de slachtoffers en de toezichthoudende autoriteiten niet op de hoogte hebben gebracht van het datalek, hetgeen dat in strijd met de wettelijke verplichting op grond van de Europese wetgeving (GDPR) om dit wel te doen, waardoor nu miljoenen consumenten risico lopen identiteitsfraude en pogingen tot phishing.

In oktober 2021 heeft The Washington Post een artikel gepubliceerd over de Facebook Papers, dat door klokkenluider Frances Haugen aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission is bekendgemaakt. De Facebook Papers bevatten een mix van presentaties, onderzoeksstudies, discussiethema's en strategie memo's, die een bizar inzicht geven in hoe leidinggevenden bij Facebook afwegingen maken tussen openbare veiligheid en hun eigen commerciële belangen.

SOMI zal het collectieve dataverzoek op maandag 22 november indienen bij Facebook. In geval van niet-naleving zullen we uiterlijk in januari 2022 een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit omvat het datalek van april 2021, de bevindingen van de Facebook Papers en het collectieve gegevensverzoek van SOMI. Maar kan ook een inventaris zijn van alle gepleegde AVG-overtredingen in Nederland door Meta en haar gelieerde entiteiten sinds 25 mei 2018.

SOMI nodigt hierbij één of meerdere deelnemers uit om een bijdrage te leveren aan een (concept)klachtenbrief aan Meta. Voor elke concept-klachtenbrief of significante bijdrage daaraan verstrekken wij een middelenvergoeding van € 2.000,- tot een maximum van € 10.000,- aan Meta en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Ga voor voorbeelden van onze klachtenbrieven naar onze claimwebsites op tiktokclaim.org, zoomclaim.org en somi.nl/palantirclaim.

Stuur je klachtenbrief naar campaign@somi.nl, of als je vragen hebt over de crowdsourcing call, neem dan ook gerust contact op via deze e-mail.

*Onze Deelnamevoorwaarden Crowd Resourcing zijn van toepassing. 


Updates

Collectieve gegevensaanvraag – Palantir & Zoom

In navolging van onze eerdere collectieve gegevensverzoekcampagne van juli 2021, heeft SOMI het verzoek namens onze deelnemers bij Palantir Technologies en Zoom Video Communications ingediend. Dit is gedaan door onze advocaat Douwe Linders van advocatenkantoor SOLV.

Palantir heeft op 20 oktober rechtstreeks op onze gebruikers gereageerd via e-mailcommunicatie met daarbij vragen over de relatie van de gebruikers met Palantir en of ze producten of diensten van Palantir hebben gebruikt. Deze communicatie is tot stand gekomen zonder overleg met SOMI of onze juridische vertegenwoordiging in kwestie.

Zoom heeft op 29 oktober gereageerd op de advocaat van SOMI en stelt dat vanwege de complexiteit van het verzoek, in overeenstemming met artikel 12, lid 3, AVG, het voornemen is om extra tijd te nemen om te reageren op de brief van SOMI. Waarbij niet meer dan twee extra maanden mogen worden gebruikt. Ze hebben SOMI ook gevraagd om aanvullende gegevens te verstrekken van enkele gebruikers die aan het verzoek hebben deelgenomen.

SOMI zal onze gebruikers in deze gevallen blijven vertegenwoordigen en we zullen ons best doen om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers terug te brengen naar waar ze rechtmatig thuishoren.


Nieuwe ID-verificatiesoftware

We hebben onlangs een overstap gemaakt in ons ID-verificatieproces naar GetID, een in Europa gevestigde, AVG-conforme en veilige identiteitsverificatiesoftware. Om SOMI uw verzoek(en) te laten verwerken, moet u eerst uw identiteit verifiëren. Om nabootsing van identiteit te voorkomen, moeten we ervoor zorgen dat u bent wie u zegt dat u bent.

Voor het geval u uw identiteit nog niet heeft geverifieerd. Ga naar uw profiel op de SOMI-app en klik op de badge om uw ID te verifiëren. Daar kunt u uw ID uploaden en alle verplichte velden invullen. Zodra uw identiteit is geverifieerd, bent u vrij om alle AVG-gerelateerde verzoeken op onze platforms in te dienen.