De inschrijving voor deze campagne is inmiddels gesloten.

De inschrijving voor deze campagne is inmiddels gesloten.

Als u SOMI wilt steunen, vul dan het formulier in om een ​​account aan te maken. U kunt de SOMI-app downloaden en inloggen met uw account om uw persoonlijke gegevens op te vragen bij alle bedrijven/entiteiten in Europa.

Een commerciële entiteit, zoals Palantir, mag niet worden vertrouwd met het uitvoeren van kritische overheids- en civiele diensten.

Het werk van Palantir geeft het bedrijf te veel eigendomsrecht over onze persoonlijke gegevens.

Palantir-software is op een groot aantal problemen gestuit, waaronder het blootleggen van gegevens van burgers.

Door Palantirs gebrek aan transparantie zou het in feite moeten diskwalificeren voor EU-aanbestedingen.

Palantirs permanente betrokkenheid bij de Amerikaanse regering en het militaire werk vormen toekomstige Europese bedreigingen voor de nationale veiligheid.

Volgens de AVG, hebben EU-burgers het recht om te weten hoe profileringalgoritmen werken die hun persoonsgegevens verwerken, evalueren en combineren.

Palantir-software is per definitie niet gemaakt om Europese idealen van privacy..

Klachtbrief en gegevensverzoek aan Palantir Technologies

In februari 2021 heeft SOMI een klachtenbrief ingediend bij Palantir Technologies. Deze heeft niet gereageerd op onze, per post en per e-mail verzonden klachtenbrief, waarin staat dat deze berichten inderdaad niet zijn ontvangen. We hebben ons verzoek herhaald per brief van onze juridisch adviseur. Op dit verzoek hebben we tijdig een antwoord gekregen.

Op november 2021 kreeg SOMI daarnaast een antwoord van Palantir op onze klacht waarin Palantir aangeeft dat zij een dataverwerker is en dat individuen rondom hun zorgen over het verzamelen en bewerken van hun persoonsgegevens rechtstreeks contact moeten opnemen met de betrokken datacontrollers voor wie Palantir actief is.

Doel

De primaire doelstellingen van SOMI voor de actie zijn:

image-1
image-1

Transparantie
We eisen transparantie van Palantir Technologies en agentschappen die de service van Palantir hebben ingezet, hetzij via het bedrijf zelf, hetzij via zijn onderaannemers, om informatie te verstrekken over hun partnerschap.

image-2
image-2

Recht op informatie
Het publiek moet op de hoogte zijn van de effectiviteit van de Palantir-software, de hoeveelheid informatie die het verzamelt, de mogelijkheden die het bureau heeft om onze gegevens te analyseren en de mate van toegang tot onze informatie.

image-2
image-2

AVG-naleving
Met betrekking tot AVG-naleving behouden we ons al het recht om juridische stappen te ondernemen en een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteiten. Waar van toepassing, kan SOMI ook compensatie vragen voor de inbreuk op de privacy en misbruik van gegevens.

image-4
image-4

Heroverweeg Palantir
We dringen er bij alle Europese agentschappen, die Palantir in dienst hebben, op aan om onmiddellijk stappen te ondernemen om het risico te verminderen en de overeenkomst te beëindigen wanneer duidelijk wordt dat de privacy en veiligheid van de EU-burgers niet kan worden gegarandeerd of dat de onafhankelijkheid of integriteit van EU-bewakingsoperaties in gevaar is. Nu of in de toekomst.

Europese regeringen besteden overheidstoezicht uit aan een geheimzinnig particulier Amerikaans bedrijf, Palantir.

Europese regeringen besteden overheidstoezicht uit aan een geheimzinnig particulier Amerikaans bedrijf, Palantir.

De groei van surveillancetechnologieën heeft regeringen een groot aantal mogelijkheden geboden om verschillende taken van de democratische regering uit te besteden aan particuliere bedrijven die surveillance-instrumenten ontwikkelen. Tegelijkertijd biedt dit dergelijke hightech-beveiligingsbedrijven meer mogelijkheden om toegang te krijgen tot grote hoeveelheden unieke, gevoelige gegevens over onschuldige burgers. De cruciale vraag is of deze bedrijven zich kunnen en zullen houden aan transparantie- en verantwoordingverplichtingen, met name wanneer dit de belangen van hun aandeelhouders, management of strategische klanten in gevaar zou brengen.

Veel overheidsinstanties in Europa (overwegen) het gebruik van software van het Amerikaanse big data-analysebedrijf Palantir, dat in het verleden al betrokken was bij data schandalen en bekritiseerd werd vanwege haar voortdurende nauwe banden met de Amerikaanse overheid en Amerikaanse inlichtingendiensten sinds de dag dat het was opgericht. Het feit dat een bedrijf, met een dergelijke staat van dienst en banden met organisaties als de NSA en de CIA, ongecontroleerd en onvoorwaardelijk vertrouwd moet worden of zou moeten worden door Europese agentschappen met gevoelige gegevens over EU-burgers, is zeer zorgwekkend. Palantir kan er op elk moment voor kiezen om informatie of gegevens om te leiden, of om de software opnieuw te programmeren. Dit kan de democratische rechten van alle Europese burgers ernstig schaden en ondermijnen.

Zo eenvoudig werkt het

Zo eenvoudig werkt het

We zijn er om u te helpen uw rechten uit te oefenen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer onderhandelingsmacht we hebben ten opzichte van Palantir en Europese instellingen.

pic-1

Iedereen in de EU kan zich registreren.
Dien uw gegevens in het bovenstaande formulier in.

U ontvangt een bevestigingsmail.
Onderteken de machtigingsbrief.

image-3

We zullen actie ondernemen voor u en duizenden anderen.
No-Cure No-Pay

Problemen met Palantir


De software van Palantir is nu misschien efficiënt voor onderzoeken van de politie of geheime diensten, maar er is een onbekende mogelijkheid dat er in de toekomst een zeer hoge prijs voor wordt betaald, zowel voor de wetshandhaving zelf als voor de burgers die het bedient. Wat duidelijk is, is dat wetshandhavingsinstanties die Palantir inzetten, op tal van problemen zijn gestuit. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • In februari 2013 kreeg het Joint Regional Intelligence Center (JRIC) de opdracht een ex-LAPD-officier op te sporen die was begonnen met een reeks schietpartijen op wetshandhavers. "We hebben een Palantir uitgebreid gebruikt in de zaak [en] waren 24/7 totdat hij werd gepakt of vermoord", aldus Sergeant Peter Jackson van JRIC. "We ontdekten dat het verwerken van instructies een grote uitdaging was." Bij twee verschillende gelegenheden schoot de politie zelfs op vrachtwagens waarvan ten onrechte werd gedacht dat ze van Dorner waren, waarbij drie burgers gewond raakten.

  • In 2014 markeerde een politieagent van het drugsteam van Long Beach een zaak als vertrouwelijk in het gegevensanalyse systeem van Palantir. Hij verwachtte dat belangrijke details verborgen zouden blijven voor onbevoegde gebruikers. Dit is belangrijk omdat het vaak gaat om het beschermen van getuigen, het geheim houden van aanstaande operaties of het beschermen van een ‘undercover’ agent. Maar niet lang daarna had iemand, die in een andere divisie werkte, toegang tot een kenteken van een auto die in zijn zaak werd genoemd en kon hij het hele geheime dossier lezen.

    De officier heeft moeite om Palantir zover te krijgen dat zij reageert. Twee weken nadat hij zijn eerste klacht had ingediend, gebeurde er niets. Vier maanden later was zijn zaak nog steeds zichtbaar voor andere agenten en stuurde hij nog steeds e-mails naar Palantir om het probleem op te lossen.

  • In 2017 meldde Buzzfeed News dat de politie van New York (NYPD) ruzie had met Palantir over de toegang tot analytische gegevens die het bedrijf had geproduceerd. Het geschil kwam voort uit de plannen van de NYPD om het contract met Palantir op te zeggen, zodat de NYPD over kon stappen op nieuwe software van een ander bedrijf. Palantir heeft geweigerd een leesbare versie van de gegevens aan de NYPD te overhandigen en beweert dat dit haar intellectuele eigendom zou bedreigen.


Wat doet SOMI?

SOMI is een non profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang.

SOMI doet onderzoek naar misstanden, informeert het publiek en helpt benadeelden. SOMI wil met deze actie een bijdrage leveren aan de online veiligheid en digitale soevereiniteit van individuen. Alleen als bedrijven volstrekt transparant zijn over het gebruik van persoonsgegevens en mogelijke negatieve consequenties van dit gebruik, kunnen individuen geïnformeerde beslissingen maken en daarmee controle uitoefenen over hun digitale persona.

SOMI onderzoekt daarom digitale diensten en stuurt op transparantie wat betreft het gebruik van persoonsgegevens en de relevante risico’s.

Bezoek onze pagina's voor meer informatie:
SOMI: https://somi.nl
TikTok claim: https://tiktokclaim.org
Zoom claim: https://zoomclaim.org
Kenniscentrumvastgoedfinanciering: https://kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl

Welke eisen stelt de AVG?

De software van Palantir maakt gebruik van de methode van "profilering", die datamining omvat waarbij individuen worden gecategoriseerd "op basis van enkele van hun waarneembare kenmerken om, met een zekere foutmarge, andere - die niet waarneembaar zijn - af te leiden".

Er zijn twee hoofddoelen van profilering in de context van wetshandhaving: om bekende personen te identificeren op basis van informatie over een specifiek individu en als een voorspellende methode om ‘onbekende’ individuen te identificeren, die mogelijk interessant zijn voor autoriteiten.


Ook in Europa zijn er uitzonderingen gemaakt in de GDPR om redenen van nationale veiligheid en om misdrijven te voorkomen en te onderzoeken. In Europa opereren we echter anders met betrekking tot de rechten van individuele burgers, gelijke behandeling en een sterke veronderstelling van onschuld. We moeten onze observaties daarom niet baseren op geïmporteerde software zonder een duidelijk zicht op de al dan niet aangebrachte aanpassingen aan onze culturen.

Individuen moeten worden geïnformeerd

In het geval van profilering vereist de AVG dat "zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen" van de gegevensverwerking aan het individu wordt verstrekt. Dit moet zowel worden verstrekt wanneer de gegevens worden verzameld (kennisgeving), als wanneer de persoon om meer informatie vraagt (recht op toegang).

Gegevens moeten veilig worden verzameld, verwerkt en opgeslagen

Autoriteiten die persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor profilering doeleinden moeten niet alleen gegevens rechtmatig verwerken, maar hebben ook het mandaat om ervoor te zorgen dat gegevens niet:

  • worden betreden door onbevoegde personen,

  • gebruikt worden voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel, of

  • langer worden bewaard dan nodig.

Daartoe moeten autoriteiten en wetshandhavers ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om de integriteit en veiligheid van de gegevens te beschermen. Ze moeten elke toegang tot en gebruik van de gegevens bijhouden, door alle verwerkingsactiviteiten of categorieën verwerkingsactiviteiten te registreren en bij te houden.

Veel gestelde vragen

We breiden onze FAQ van tijd tot tijd uit op basis van de vragen die we krijgen.

1. Wat is Palantir?

Palantir Technologies is een Amerikaans softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in big data-analyse. Het bedrijf heeft begin juli 2020 een IPO ingediend en is met succes naar de beurs gegaan, met een directe notering op de New York Stock Exchange vanaf 30 september. Zonder enige winst te maken of te rapporteren, behoort Palantir tot de meest waardevolle technologiebedrijven, met een waarde van ongeveer $21 miljard.

Palantir stond bekend om zijn werk voor Amerikaanse overheidsinstellingen, waaronder nationale veiligheids- en inlichtingen operaties, waarmee meer dan $1,5 miljard aan federale overheidscontracten gepaard gaat. Bij het realiseren van deze resultaten worden de controversiële bedrijfspraktijken van het bedrijf voortdurend zwaar bekritiseerd vanwege schendingen van de privacy en mensenrechten, evenals vanwege zijn betrokkenheid bij de Amerikaanse politiek.

2. Wie is de oprichter/eigenaar van Palantir?

Palantir Technologies werd in 2003 opgericht in Silicon Valley door een groep investeerders en technologen: Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen en de huidige CEO, Alex Karp. De bestuursvoorzitter, Peter Thiel, was de investeerder van Facebook en bekleedt momenteel een positie in de raad van bestuur. Thiel was ook een oprichter en voormalig CEO van PayPal. Sinds 2020 heeft Palantir zijn hoofdkantoor verplaatst naar Denver, Colorado.

3. Wat zijn de producten van Palantir?

Palantir wordt vaak beschouwd als een deels consultancy/deel softwarebedrijf. Het zet specialisten in, "vooruitgeschoven ingenieurs" genaamd, wiens taak het is om Palantir-software aan te passen en uit te breiden voor de klant. Het advieswerk van de ingenieurs is gelaagd in de software licentiekosten. Het is volkomen onduidelijk hoe kennis of informatie die door een deskundige die voor een cliënt werkt, wordt verzameld voor de instelling waar deze deskundige vervolgens naartoe kan verhuizen.

Het bedrijf heeft twee softwarepakketten: Gotham en Foundry. Gotham wordt verondersteld een hulpmiddel te zijn dat speciaal is ontwikkeld voor overheids- en wetshandhavingsinstanties. Het is onduidelijk hoe het kwalificatieproces, waarbij een instelling toegang krijgt tot de knowhow van Palentir, wordt georganiseerd en geëvalueerd. De software werkt door grote hoeveelheden gegevens te importeren in één gecentraliseerde database, waar alle informatie kan worden gevisualiseerd en geanalyseerd in één werkruimte. Deze software baart voorstanders van privacy zorgen, aangezien het continue bewaking zonder juridisch toezicht en profilering aanmoedigt.

Foundry is een platform waarmee gebruikers gegevens kunnen vinden, verbinden en transformeren, zonder de barrières tussen back-end data management en front-end data-analyse. Het werd in 2018 geïntroduceerd en zou naar verwachting meer automatisering bieden, minder onderhoud op locatie vereisen en het bedrijf helpen commerciële markten te veroveren.

4. Welke gegevens werden door Palantir-software verwerkt?

Voor zover de publieke kennis momenteel suggereert, verbindt de software van Palantir duizenden databases van verschillende agentschappen om zijn klanten te helpen eventuele verbanden tussen hen te zien, op elk niveau en met betrekking tot elk onderwerp. De toegang tot persoonlijke informatie met betrekking tot Europese burgers omvat databases met identiteit, locatie, camerabeelden, telefoonnummers, e-mailadressen en sociale media, financiële gegevens en transactiegegevens.

Een van de productdemonstraties van Palantir, zoals beschreven in een artikel van Bloomberg Businessweek uit 2011, geeft een voorbeeld van de mogelijkheden van de software: informatie zoals vliegtickets, accommodatiehuur, bankopnames, telefoontjes en beelden van beveiligingscamera's kunnen - negen jaar later - worden gecombineerd om een persoon te lokaliseren.

5. Waar komt het succes van Palantir vandaan?

Na de terroristische aanslag van 11 september en de oorlog in Irak is er behoefte aan een inlichtingen instrument om de oorlog tegen het terrorisme te bestrijden. De CIA was een vroege investeerder in het bedrijf via haar In-Q-Tel venture-fonds en de adviseurs van Palantir waren, onder meer, Condoleezza Rice, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder president George W.Bush, en voormalig CIA-directeur George Tenet.

Palantir is vooral bekend om zijn werk met de Amerikaanse overheid en wetshandhavingsinstanties zoals de FBI, CIA, het Ministerie van Defensie, Immigratie en Douane Handhaving, Luchtmacht, Marine Corps en verschillende politieafdelingen in de VS, zoals NYPD, LAPD, en de politie van New Orleans. Het wordt sterk ondersteund door deze entiteiten in de vorm van financiële verplichtingen op lange termijn.

Het gebruik van de software van Palantir neemt ook toe binnen bepaalde commerciële sectoren, waaronder, voor zover bekend, Airbus, Axel Springer, Credit Suisse en JPMorgan Chase. Over het algemeen is het bedrijf sterk afhankelijk van Amerikaanse overheidscontracten, ondanks een recente toename van het aantal zakelijke klanten.

6. Welke agentschappen gebruiken Palantir in Europa?

Veel overheids- en wetshandhavingsinstanties in heel Europa hebben zich tot Palantir gewend om gevoelige gegevens en bevindingen te verzenden en op te slaan, hoewel ze niet open waren over de implementatie van Palantir-software. Europol kocht Palantir Gotham in 2012 van de Nederlandse onderaannemer Capgemini Nederland B.V., maar deze informatie werd pas dit jaar openbaar gemaakt. De raamovereenkomst is afgesloten voor een totaalbedrag van €75 miljoen. Britse overheidsinstanties zoals The Prime Minister’s Office, Cabinet Office, Borders and Customs en The Ministry of Defense hebben allemaal de software van Palantir gebruikt. Bovendien heeft de National Health Service (NHS) ter gelegenheid van de Covid-pandemie Palantir gecontracteerd om Britse datacenters te ondersteunen met zijn Foundry-software.

Andere belangrijke Europese klanten zijn de Franse geheime dienst, de Deense nationale politie, twee Duitse Bundesländer en enkele Nederlandse lokale politiekorpsen. Recentelijk heeft het bedrijf in Europa een snelle groei geconstateerd als middel tegen (verdenkingen van) terrorisme. In dit verband kan worden gezegd dat het bedrijf financieel kan profiteren van het vertonen van een constante bedreiging van de veiligheid, of, met andere woorden, het mechanisme werkt op een vergelijkbare manier zoals 'gezondheid' als publiek goed wordt gekocht van een medisch bedrijf. Bij evenementen zoals het Europese politiecongres in Berlijn heeft Palantir geprobeerd zijn producten op de markt te brengen bij politiediensten en geheime diensten binnen Europa.


7. Wat houdt de relatie van Palantir met de Amerikaanse regering in?

Palantir heeft zijn ambities nooit gemaskeerd, met name de wens om zijn diensten aan de Amerikaanse overheid te verkopen. Niet alleen werd Palantir opgericht uit een fonds van de CIA, er is ook gemeld dat de inlichtingengemeenschap daadwerkelijk heeft geholpen bij het bouwen van de software. Bovendien heeft Palantir jarenlang gewerkt aan het ontwikkelen van bewakings instrumenten voor de Amerikaanse National Security Agency (NSA), volgens het gelekte document van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden.

Als Amerikaans bedrijf is Palantir onderworpen aan de beruchte "Foreign Intelligence Surveillance Act" (FISA). Dat betekent dat alle informatie over niet-Amerikaanse staatsburgers waartoe Palantir toegang kan krijgen, moet worden gedeeld met Amerikaanse geheime diensten, indien gerechtvaardigd. Aangezien veel overheidsinstanties in heel Europa de software van Palantir gebruiken, en Palantir als een geld verliezende entiteit zwaar wordt gesubsidieerd door Amerikaanse overheidsinstanties, roept het zorgen op over de toegang van het bedrijf tot een groot aantal databases gevuld met gevoelige informatie over burgers en bedrijven binnen de Europese Unie.

8. Waarom is Palantir niet veilig?

Palantir levert haar producten niet alleen aan de overheid en publieke organisaties, maar ook aan verschillende adverteerders en AdTech-bedrijven. Hoewel Palantir beweert dat klanten de controle over hun gegevens behouden, streeft het ernaar hen te overtuigen om het meeste ervan in geanonimiseerd formaat te delen, dat is gekoppeld aan een profiel dat al dan niet op enig moment aan personen is gekoppeld, om haar aanbod naar alle andere klanten verbeteren. Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid over de vraag of Palantir moet worden vertrouwd met overheidsgegevens.

Het vormt ook een dreiging van lekkage: als de gegevens in verkeerde handen vallen; zou het kunnen worden gebruikt om burgers aan te vallen of te discrimineren door gevoelige gegevens bloot te stellen aan toezicht en toe-eigening door machtige belangen, waarvan de toegang niet ongedaan kan worden gemaakt na duplicatie van dergelijke informatie. Tot overmaat van ramp verliezen burgers veel van hun macht om regeringen ter verantwoording te roepen, wanneer de overheid zelf niet meer kan traceren dat gegevens worden verzameld en informatie naar het buitenland wordt vervoerd. Op deze manier treden Europese regeringen op en dragen de nationale verantwoordelijkheid over aan buitenlandse particuliere actoren, wat resulteert in minder rechten en controlemiddelen door welk democratisch systeem dan ook.

9. Kan de Europese aanwezigheid van Palantirs onverwachte of onaangename gevolgen hebben?

Het probleem met big data is het potentieel voor misbruik. Traditioneel betekende kleinere data silo's dat ongeautoriseerd gebruik / toegang op zijn minst enigszins kon worden beperkt door de beperkingen van de database zelf. Nu, met een snel toenemend aantal databases die met elkaar zijn verbonden door het delen van gegevens door Palantir, hebben degenen die hun toegang willen misbruiken een veel grotere dataset om van te gebruiken. Inzichten uit gecombineerde gegevensbronnen zijn mogelijk alleen beschikbaar voor de partij die dergelijke combinaties daadwerkelijk kan maken.

Een groter probleem dat zich vervolgens voordoet, is dat de datasets die voor overheidsinstanties het meest interessant zijn, niet langer eigendom zijn van de overheid en niet langer worden geproduceerd. In plaats van eigendom te zijn van en beheerd te worden door Europese agentschappen, zijn ze nu eigendom van een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf en vanaf dat moment moet alle relevante informatie daarom worden gekocht, gehackt of wettelijk verplicht gesteld voordat het Europese burgers en regeringen kan dienen, tegen onbekende toekomstige kosten/prijzen of compensatie. Palantir kan zich gemakkelijk verschuilen achter intellectuele eigendomswetgeving of verschillende andere bedrijfsschulden om de toegang tot analytische gegevens die het bedrijf produceert te ontzeggen, aangezien het bedrijf financiële prikkels heeft om dit te doen en geen financiële prikkels om iets anders te doen.

10. Is er voldoende verbetering op het gebied van transparantie en duidelijkheid?

Palantir staat bekend als "het meest mysterieuze bedrijf in Silicon Valley" vanwege zijn geheimzinnige zakelijke praktijken. Palantir heeft bijvoorbeeld hun voorspellende politietool al zes jaar lang getest bij de politie van New Orleans zonder dat het publiek hiervan op de hoogte was. Omdat de aard van predictive policing controversieel is wanneer het wordt geïmplementeerd, slaagde Palantir erin het programma te verbergen voor publieke controle en verantwoording door een filantropische relatie met de stad te creëren en te gebruiken.

In Los Angeles kan worden gewezen op vergelijkbare zakelijke praktijken, aangezien Palantir gegevensanalyse en -integratie voor de LAPD verzorgt, maar de regeling werd getroffen via de LA Police Foundation in plaats van de LAPD zelf. In New York is het contract van het bedrijf om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt en is het nooit ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Palantirs werk met de NYPD werd pas openbaar toen documenten over de tumultueuze relatie naar een verslaggever werden gelekt.

Palantir vertrouwen op basis van een dergelijk trackrecord, vereist een sprong in het diepe. In 2011 werd het plan van het bedrijf om een campagne van illegale cyberaanvallen en berekende verkeerde informatie tegen WikiLeaks en zijn aanhangers te lanceren naar het publiek gelekt. Om toe te voegen aan de groeiende lijst van controverses, heeft het bedrijf eerder zijn betrokkenheid bij het Cambridge Analytica-schandaal verkeerd voorgesteld en gelogen over zijn rol in het ICE deportatiesysteem.

11. Maakt de regering zich hier geen zorgen over?

Leden van het Europees Parlement, Sophie in ‘t Veld en Karen Melchior, waren bezorgd over het gebrek aan transparantie van de EU-commissies als het gaat om de relatie met Palantir. Ondanks dat Palantir een verslag heeft gemaakt in hun transparantieregister bij de Commissie van de vergadering van hun CEO, lijkt het erop dat er geen gegevens zijn bijgehouden van de ontmoeting in Davos tussen President Von der Leyen en Palantir CEO eerder dit jaar.

'T Veld werpt ook vragen op over het risico van gegevensverwerking door zowel Europol als een Amerikaans commercieel bedrijf dat nauwe banden heeft met Amerikaanse inlichtingendiensten.

"Beschouwt de commissie […] een bedrijf met de staat van dienst van Palantir, dat onder de Amerikaanse jurisdictie valt, als een geschikte partner voor de Europese Unie en geschikt om de meest gevoelige persoonlijke gegevens van Europese burgers te toevertrouwen?"


Bovendien werd bezorgdheid geuit of het werk van Palantir hem te veel controle heeft gegeven over zeer gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld toen het eerder dit jaar de opdracht kreeg om gezondheidsgegevens te verwerken in het VK in de strijd tegen Covid-19. Privacy International wees op de mogelijkheid dat ze nog steeds toegang zouden krijgen tot vertrouwelijke NHS-patiëntgegevens van miljoenen Britse burgers.

Steun ons en word lid!
Met een lidmaatschap ontvang je veel voordelen.

Palantirclaim.org - Onderdeel van SOMI

© Copyright 2022

Palantirclaim.org - Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring