Gaat TikTok de verkiezingen beïnvloeden?

Gaat TikTok de verkiezingen beïnvloeden?

Het sociale platform TikTok blijft in het nieuws. Het is onderdeel geworden van de handelsstrijd tussen de VS en China. President Trump noemt het bedrijf met de Chinese moeder ByteDance een gevaar voor de nationale veiligheid.

Dat klinkt wat overdreven en veel Amerikanen, maar zeker ook Europeanen doen het af als verkiezingsretoriek. Trump doet het slecht in de peilingen en heeft totaal gefaald bij het intomen van Covid-19. De Amerikanen doen het op dit vlak slechter dan welk Westers land dan ook.

Maar toch, maar toch, het is te gemakkelijk om het hierbij te laten. Platforms als TikTok kunnen weldegelijk een gevaar vormen voor politiek en samenleving. We doen een paarstappen terug om nogmaals vast te stellen waar het succes van TikTok opgestoeld is. De eerste factor is die van het bewegende beeld. Gemiddeld genomen zijn we gevoeliger voor bewegende beelden dan voor het geschreven woord. TikTok appelleert aan deze behoefte. Het biedt bovendien Jan en alleman de gelegenheid om zelf bewegende beelden te maken en te uploaden naar het platform.

Daar is overigens TikTok alles behalve eerlijk in. Het platform is geen platform a la Facebook. Het is gebaseerd op Kunstmatige Intelligentie. Zodoende verzekert TikTok zich ervan dat alleen de leukste en mooiste filmpjes aan een zo groot mogelijk publiek aangeboden worden.

So far, so good, zou je zeggen. Dat is niet netjes van TikTok, zelfs discriminerend, maar toch geen bedreiging voor de nationale veiligheid? De conservatieve historicus Niall Ferguson vindt dat schouderophalen toch iets te gemakkelijk. In een lang artikel op de Bloombergsite wijst hij op de in zijn ogen reële gevaren.

Een reëel gevaar in zijn ogen is dat TikTok jongeren en bij voorkeur meisjes aan zich bindt door het datgene voor te schotelen, wat ze graag willen zien. De algoritmes vormen hier de sleutel. Dat maakt TikTok zeer aantrekkelijk voor pedofielen. De app maakt het hen mogelijk meisjes expliciete boodschappen te sturen. Dat is geen verzinsel, want nog in februari van dit jaar werd er in Los Angeles een man van35 gearresteerd die ranzige conversaties had gevoerd met zeker 21 meisjes, van wie de jongsten amper 9 jaar waren.


Volgens Ferguson schuilt er in TikTok nog een groter gevaar dan het ruim baan geven aan pedofielen. Hij denkt dat TikTok onderdeel is van de culturele oorlog die China tegen het Westen en het Westers liberalisme voert. Technologie en zeker Kunstmatige Intelligentie vormen een wezenlijk onderdeel van deze strijd. Chinese AI-startups zijn dan ook uitvoerders van de plannen van Beijing. Ze exporteren de technologie naar de rest van de wereld om zo opvattingen te kunnen beïnvloeden.Een bedrijf als TikTok doet dat door kinderen en jongelui precies te geven waar ze om vragen. Ze raken zo als het ware verslaafd.

Overdreven? Misschien,maar er is wel degelijk reden voor enige zorg. TikTok maakt gebruik van influencers.Dat zijn hippe jongelui die een grote navolging weten op te bouwen. Dat kan om miljoenen volgers gaan. Meestal zetten de influencers hun volgers aan om bijvoorbeeld bepaalde producten te kopen. Op die manier kunnen ze een prettig inkomen genereren. Zolang het daarbij blijft, dan is er weinig aan de hand.Maar stel eens, dat de influencers met succes politieke boodschappen gaan uitdragen. We hebben daar al een voorproefje van gehad. In juni van dit jaar wilde president Trump een grote politieke bijeenkomst houden in Oklahoma. Er daagden veel minder volgelingen op dan verwacht en gehoopt. Uiteindelijk bleek,dat op TikTok een actie gestart was om kaartjes voor deze bijeenkomst te kopen om dan vervolgens niet op te komen dagen.


Het is niet ondenkbaar, aldus Ferguson maar ook the Financial Times, dat de combinatie van kunstmatige intelligentie en geselecteerde influencers de Chinezen in staat stelt de Westerse jeugd politiek te beïnvloeden. Overdreven? Ferguson wijst erop hoe gemakkelijk het voor Beijing was om de meeste grote Westerse corporates naar Chinese pijpen te laten dansen. De belofte om toegang te krijgen tot de immense Chinese markt was al voldoende!